Inschrijven tentamens

Inschrijving voor tentamens

Studenten die een tentamen willen afleggen, dienen zich tijdig in Osiris in te schrijven voor dit tentamen. Een overzicht van tentameninschrijvingsperiodes vind je in de jaarcirkel van de UT, zie http://www.utwente.nl/so/roosterwerkgroep/jaarcirkels/jaarcirkel_2011-2012.pdf (OIT = opening, SIT = sluiting inschrijving tentamens).

Vergeet niet om je uit te schrijven als je niet meedoet aan het tentamen. Dat kan tot en met de zondag voor de eerste tentamenweek via Osiris, daarna tot 24 uur voor het tentamen bij Student Services.

N.B. Als je niet bent ingeschreven voor een tentamen, wordt het tentamen niet nagekeken. Niet verschijnen bij een tentamen wordt geteld als een tentamen­poging. Na twee tentamenpogingen is de inschrijving voor dit tentamen in Osiris geblokkeerd.

Voor derde en volgende tentamenpogingen moet je handmatig worden ingeschreven door de tentamenorganisatie (zie procedure Inschrijven voor derde -en volgende- tentamenpogingen).