Inschrijving voor derde (en volgende) tentamenpogingen

Inschrijving voor derde - en volgende - tentamenpogingen

Als je het tentamen voor een vak al twee keer hebt gedaan, zal je merken dat je je niet voor een derde keer kunt inschrijven. Dit houdt verband met een regeling voor bachelor-studenten, die toestemming moeten aanvragen voor de derde tentamenpoging.

Pre-master en masterstudenten hoeven voor derde en volgende tentamenpogingen geen toestemming aan te vragen, maar de inschrijving in Osiris is automatisch geblokkeerd, dus je moet handmatig worden ingeschreven voor het tentamen.

Wat moet je hiervoor doen?

Stuur tijdens de intekenperiode voor het tentamen een mail aan de tentamenorganisatie:

TentamenBureau@gw.utwente.nl

In deze mail dien je te vermelden:

- naam en studentnummer

- cursusnaam, cursuscode en datum tentamen

- of je een pre-master of masterstudent bent

- eventueel: of je gebruik wilt maken van bijzondere voorzieningen bij het tentamen (alleen als je je hiervoor eerder hebt aangemeld).

Je ontvangt vervolgens van de

tentamenorganisatie een mail met de mededeling dat je bent ingeschreven voor het tentamen.

Volg je deze procedure niet, dan kun je niet deelnemen aan het tentamen. Als je het tentamen toch maakt, zonder inschrijving in Osiris, dan wordt dit tentamen niet nagekeken en/of het cijfer niet geregistreerd. Het is niet mogelijk om zonder inschrijving deel te nemen aan tentamens (ongeacht het aantal pogingen).

Zorg er dus altijd voor dat je je tijdig inschrijft voor tentamens, zodat je niet in de knel komt met de inschrijvingsdeadline!