Procedure afstuderen

PROCEDURE AFSTUDEREN MASTERS SEC EN LVHOM

1.

De student spreekt met de leden van de afstudeercommissie het volgende af:

o de afstudeerdatum

o het tijdstip

N.B. De afstudeerdatum moet minimaal 4 weken liggen na de aanmelding voor het masterexamen door de student bij BOZ-GW (zie 2). Voor het afstudeertijdstip dienen de normale college(blok-)uren te worden aangehouden.

2.

Het formulier Aanmelding Masterexamen wordt ingevuld door de student, ondertekend door de afstudeercommissie en tenminste vier weken vóór de gewenste afstudeerdatum ingeleverd bij BOZ-GW. Indien dat nog niet eerder is gebeurd, wordt ook het formulier Aanmelding Vakkenpakket ingeleverd (ondertekend door de student en de vakdidacticus). Op dit formulier worden de keuzevakken en eventuele aanvullende vakken gespecificeerd.

3.

BOZ-GW gaat na of alle vakken die op de leerovereenkomst en het formulier Aanmelding vakkenpakket vermeld staan ook behaald zijn. Indien nodig wordt contact opgenomen met de student of de vakdidacticus (via het secretariaat van ELAN).

4.

De BOZ-medewerker regelt een zaal voor het afstudeercolloquium en mailt dit naar de student, de leden van de afstudeercommissie (intern UT) en het secretariaat van ELAN.

5.

De student stuurt BOZ-GW minimaal een week voor de afstudeerdatum een korte tekst voor de aankondiging van het colloquium (titel en inleiding). BOZ-GW zorgt voor de openbare aankondiging en het secretariaat van ELAN zorgt voor de uitnodiging van ELAN-studenten en staf.

6.

Minimaal 1 dag voor het afstudeerpraatje levert de student een pdf file en een hard copy van de scriptie in bij BOZ-GW. BOZ-GW verstuurt de scriptie naar het secretariaat van ELAN (+ hard copy) en de bibliotheek en zorgt voor opname in het dossier van de student.

7.

De student ontvangt na het afstudeerpraatje (indien geslaagd) de map met het diploma en het cijferbriefje (en eventueel kopieën van de beoordelingsformulieren) .

8.

De afstudeercommissie levert het cijferbriefje en de beoordelingsformulier en in bij het secretariaat van ELAN. Het cijferbriefje gaat naar het tentamen bureau voor verwerking in Osiris en het beoordelingsformulier gaat naar de BOZ-medewerker voor ELAN. BOZ-GW zorgt voor opname van de documenten in het dossier van de student.

9.

De student ontvangt binnen twee weken het diplomasupplement thuis. Op het supplement is de cijferlijst vermeld en (indien van toepassing) de onderwijsbevoegdheid.

De BOZ-GW-medewerker voor ELAN is:

Claudia van Dijken, BOZ-GW, Cubicus C-101, tel. 053 4892964, c.b.vandijken@utwente.nl

Bij het secretariaat van ELAN is Pauline Teppich contactpersoon voor BOZ-GW en behandelt Marion Meenink de cijferbriefjes en beoordelingsformulieren:

Pauline Teppich, Cubicus C-220, tel. 053 489 3560, pauline.teppich@utwente.nl

Marion Meenink, Cubicus C-222, tel. 053 489 5632, m.meenink@utwente.nl