Evaluatie onderzoek (scheikunde)

Afstudeercolloquia

Wie: Mark Ten Breteler (lerarenopleiding Scheikunde)

Wanneer: woensdag 10 september, om 16:15 uur

Waar: in La 1812

Titel: Evaluatie module “Onderzoeksvaardigheden

Samen met ELAN zijn een aantal scholen voor voortgezet onderwijs bezig materiaal te ontwikkelen waarmee leerlingen leren onderzoeken. Op het Assink College is daarvoor een speciale module gebruikt door leerlingen uit 4-HAVO en 4-VWO. Mark heeft onderzocht in hoeverre deze module heeft bijgedragen aan het leren onderzoeken van de leerlingen en hoe de docenten op de module terugkijken. Hij zal aanbevelingen doen voor het vervolg.