aanmeldingsformulier vakkenpakket LVHOM

Faculteit Gedragswetenschappen

Universiteit Twente.

ELAN

Drienerlolaan 5

7522 NB Enschede

Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschapijwetenschappen

Postbus 217

7500 AE Enschede

AANMELDING VAKKENPAKKET

Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Achternaam : …………………………………………………………………………....

Voornamen voluit : .........................................................................................................

Geboortedatum : .........................................................................................................

Geboorteplaats : .........................................................................................................

Studentnummer : …………………………………………………………………………….

Telefoonnummer : ………………………………MB …………………………………...

De eisen waaraan het master programma moet voldoen, staan beschreven in de opleidingsspecifieke bijlage van de master OER. Deze is te raadplegen via de opleidingswebsite.

De 1-jarige masteropleiding

De masteropleiding Master Leraar VHO in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen leidt op voor een onderwijsbevoegdheid voor Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen in het VHO-curriculum.

Studenten met een master in de politicologie, sociologie, bestuurskunde, algemene sociale wetenschappen en soortgelijke opleidingen worden direct toegelaten. Studenten met een master in de culturele antropologie, beleidskunde en andere verwante opleidingen worden toegelaten nadat zij een aanvullend vakkenpakket van maximaal 30 EC hebben afgerond.

De masteropleiding bestaat uit vijf onderdelen die in totaal 60 EC opleveren: algemeen educatieve vakken (10 EC), vakdidactiek (15 EC), schoolpracticum (20 EC), Onderzoek van Onderwijs (10 EC) en track-keuzeruimte (5 EC). Er zijn geen specialisaties.

De track-keuzeruimte kan worden benut voor het volgen van een vak uit de volgende lijst geschikte GW-vakken:

1. Retorica en argumentatie 192402330

2. Kennisleer/filosofie van de psychologie 192902080

3. Ontwikkelingspsychologie 192902060

4. Sociale psychologie 192901070

5. Bio- en neuropsychologie 192901060

6. Hersenen en leren 192914050

7. New media and society 192404310

8. Designing educational assessments 191960610

9. Science Education & Communication 197457000

Keuze voor een ander mastervak, buitenlandstage of vrij project kan door de student beargumenteerd worden voorgelegd aan de examencommissie.

Aanvullende/pre-master vakken:

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevakken:

De afstudeeropdracht (Onderzoek van Onderwijs):

Onderwerp:

 

Aanvang:

 

Track vak:

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

Extra vakken (eventueel):

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

 

 

 

Handtekening student(e)

akkoord voor vakkenpakket

Handtekening vakdidacticus

akkoord voor vakkenpakket

 

 

Datum:

Datum:

Dit formulier dient te worden ingevuld door de student en de vakdidacticus en ingeleverd zodra het vakkenpakket is vastgesteld, of tenminste vier weken voor de afstudeerdatum.

Het formulier moet worden ingeleverd bij:

BOZ (Huub Engbers, Cubicus C-102, h.t.engbers@utwente.nl) of

Secretariaat ELAN (Pauline Teppich, Cubicus C-220, g.f.p.teppich@utwente.nl).

Na inleveren gaat een kopie van het formulier naar BOZ/secretariaat ELAN, de vakdidacticus en de studieadviseur.