aanmeldingsformulier vakkenpakket SEC

Faculteit Gedragswetenschappen

Universiteit Twente.

ELAN

Drienerlolaan 5

7522 NB Enschede

Master Science Education and Communication

Postbus 217

7500 AE Enschede

AANMELDINGSFORMULIER VAKKENPAKKET

Master Science Education and Communication

Achternaam : …………………………………………………………………………....

Voornamen voluit : .........................................................................................................

Geboortedatum : .........................................................................................................

Geboorteplaats : .........................................................................................................

Studentnummer : …………………………………………………………………………….

Telefoonnummer : ………………………………MB …………………………………...

De eisen waaraan het master programma moet voldoen, staan beschreven in de opleidingsspecifieke bijlage van de master OER. Deze is te raadplegen via de opleidingswebsite.

De 2-jarige masteropleiding

Binnen de Master Science Education and Communication zijn twee tracks te onderscheiden, te weten:

§

Science Education en

§

Science Communication

De track Science Education (eerstegraads lerarenopleiding) omvat een technisch vakinhoudelijk en een educatief jaar. Deze track kent vier specialisaties: Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Studenten met een aansluitende WO-bacheloropleiding kunnen direct instromen. Studenten met een verwante WO-bachelor volgen zo nodig aanvullende vakinhoudelijke vakken. HBO-bachelors volgen een premaster-programma. Studenten met een geschikte WO-masteropleiding krijgen vrijstelling voor het vakinhoudelijke jaar.

De track Science Communication (wetenschapscommunicatie) omvat een technisch vakinhoudelijk en een communicatief jaar. Studenten met een technische WO-bacheloropleiding kunnen direct instromen. HBO-bachelors volgen een premaster-programma voor een aansluitende technische WO-master. Studenten met een technische WO-master krijgen vrijstelling voor het vakinhoudelijke jaar.

Het educatieve jaar van Science Education ziet er voor alle studenten (behoudens vrijstellingen) hetzelfde uit. Het communicatieve jaar van Science Communication omvat een vast programma van 45 EC en drie keuzevakken uit het aanbod van andere UT-opleidingen.

Het vakinhoudelijke jaar van de master SEC bestaat uit een onderzoeksstage, vier mastervakken van 5 EC en 10 EC track ruimte. Mastervakken dienen zoveel mogelijk te worden gekoppeld aan het onderwerp van de onderzoeksstage. Voor Science Communication en de Science Education specialisaties informatica, natuurkunde en scheikunde heeft de onderzoeksstage een omvang van 30 EC, voor wiskunde 20 EC. De specialisatie wiskunde kent hiernaast twee verplichte mastervakken: Geschiedenis van de wiskunde en Meetkunde.

Aanvullende/pre-master vakken:

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevakken:

De afstudeeropdracht (Onderzoek van Onderwijs of Masterthesis SC):

Opdracht bij leerstoel of organisatie:

 

Onderwerp:

 

Aanvang:

 

Technische Master vakken:

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Track vakken:

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

 

 

 

Keuzevakken Science Communication (indien van toepassing):

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra vakken (eventueel):

Code

Omschrijving

EC

 

 

 

 

 

 

Handtekening student(e)

akkoord voor vakkenpakket

Handtekening vakdidacticus

akkoord voor vakkenpakket

 

 

Datum:

Datum:

Dit formulier dient te worden ingevuld door de student en de vakdidacticus en ingeleverd zodra het vakkenpakket is vastgesteld, of tenminste vier weken voor de afstudeerdatum.

Het formulier moet worden ingeleverd bij:

BOZ (Huub Engbers, Cubicus C-102, h.t.engbers@utwente.nl) of

Secretariaat ELAN (Pauline Teppich, Cubicus C-220, g.f.p.teppich@utwente.nl).

Na inleveren gaat een kopie van het formulier naar BOZ/secretariaat ELAN, de vakdidacticus en de studieadviseur.