Notulen OLC vergadering 18-02-‘10

Aanwezig:

Fer Coenders (vz), Anne Dijkstra (notulen), Erwin Bosma en Matthijs Matzner

Afwezig:

Nico van Diepen (mk), Edwin Huijberts, Nellie Verhoef (mk).

1. Aantekeningen vorige vergadering dd 17 januari 2010 (notulant deze vergadering), reacties studenten op opleiding

-

geen tekstuele opmerkingen

-

nav

o

Fer zoekt nog CT student voor OLC

o

Conferentie Twents Meesterschap is goed bezocht, leuke workshops, veel mensen van buiten.

 2. Samenhang onderwijsprogramma en Competentiematrix

-

er is nog geen structureel overleg geweest tussen studenten onderling

-

geformuleerde aandachtspunten over samenhang

o

er is behoefte aan meer inzicht in en feedback over samenhang

o

samenhang kan nadrukkelijker zichtbaar worden gemaakt

o

dat geldt voor zowel samenhang tussen vakinhoud en educatie, als binnen educatievakken onderling

is taak voor ELAN om op te pakken

-

Mattias en Erwin peilen behoefte aan inzicht in samenhang / visie daarop bij medestudenten

-

Manieren om samenhang bij anderen zichtbaar te maken kan via een plenaire bijeenkomst aan het begin van de opleiding, kan ook informeel zoals bij LVHOM

 3. Opleiden in de school – vakcoach

-

Cursus Vakcoach in kader van Opleiden in de school is gestart met 15 docenten. Doel is werken aan professionaliseren vanuit de scholen zelf

 4. Scholing in TSE-verband, CoL's

-

Vanaf september starten meerdere CoLs om via deze netwerken te werken aan professionalisering en verbetering onderwijs.

 5. wvttk

-

volgende keer mogelijk op de agenda > Vakevaluaties; > OER voor nieuwe studiejaar

-

Volgende vergadering: do 1 april 2010, van 14.00 – 15.00 uur. Zaal is nog niet bekend.