notulen - 20 september 2010

Aantekeningen OLC-ELAN

20 september 2010

Aanwezig: Nellie (vz), Anne, Fer, Margarita, Edwin, Mathijs,

Afwezig: Erwin, Jessica

Toehoorster: Gerdy van Bruggencate

Bijlage(n): geen

Notulen: Mathijs

AGENDA

1.

Notulen vorige vergadering 6 juli 2010

2.

Verloop start Minor en Master.

3.

Werkwijze ELAN: opleiden in de school, DOT's en CoL

4.

Educatieve minor: wat we geleerd hebben

5.

Vakevaluaties komend kwartiel (het einde is al snel)

6.

Studenten polsen

7.

Aanpassingen in het programma nav de evaluaties

8.

Datumlijst OLC vergaderingen

Algemene opmerkingen

Agendapunt 8 werd in overleg bijgevoegd voor begin van de vergadering

Anne gaat stoppen met OLC, vanwege drukte en werk in 2 andere commissies

Per januari zal er volgens Anne een nieuwe docent komen en haar vervangen in de rol als OLC-lid

Per Agendapunt

Bij Agendapunt 1: Notulen vorige vergadering 6 juli 2010

Aanpassen:

Pagina 1: CS is alleen voor de SE track gewijzigd, de track Communication Sciences volgt dit vak nog steeds

Aanwezigheden: Jessica was er vorige vergadering wel, staat als afwezig

Bij Agendapunt 2: Verloop start Minor en Master

Bij de gemeenschappelijke bijeenkomst had de OLC zich voor kunnen stellen, zeker de studentleden.

Dit zou zichtbaarheid/toegang van de OLC kunnen bevorderen

Verwijzingen naar de studiegids hadden ook goed gekund

Bij Agendapunt 3: Werkwijze ELAN: opleiden in de school, DOT’s en CoL

Meer kennis overdragen aan de studenten van de werkwijze van ELAN

ELAN doet veel werk om docenten te ontwikkelen en voortdurend bij te houden

Ook moet beter naar voren komen dat het bij de ELAN tracks om onderwijs, praktijk en onderzoek gaat, ook in de naschaoling bij DOT’s en CoL

Ø

Om meer geloofwaardigheid creëren over de vaardigheden van de docenten en de schoolpracticumsdocenten is het goed duidelijk te maken dat veel scholing plaats vindt

Bij Agendapunt 4: Educatieve Minor: wat we geleerd hebben

De educatieve minor certificeert een 2degraads (deel) lesbevoegdheid

Sommige studenten blijken niet te weten wat hun te wachten staat

Fer: “1 student stopte, omdat volgens hem de studie niet met de praktijk overeenkwam, een andere omdat de studie voor hem niet geschikt was om hem op de praktijk voor te bereiden”

Voorstel om EC’s van de lesbevoegdheid los te koppelen wordt onderzocht (ook om toekomstige leraren te beschermen om niet in situaties ingezet te worden die ze niet aan kunnen). Maar ook bij de toelating moeten de kwaliteiten van de kandidaat in relatie tot lesgeven in de onderbouw beter worden meegewogen.

Bij Agendapunt 5: Vakevaluaties komend kwartiel

Standaard procedure wordt bijgehouden (Anne & Carel)

Standaard formulier wordt naar alle studenten gestuurd

Voorstel om “samenhang tussen vakken” als nieuwe item(s) toe te voegen. Dit punt zal door Anne (SEC) en Carel (OK1) bij de kwalitatieve evaluatie worden meegenomen.

Studentenleden OLC: adverteer de vakevaluaties als speerpunt om hun mening te uiten!

Bij Agendapunt 6: Studenten polsen

Mathijs: nog weinig contact met de studenten LVHOM opgenomen, vanwege 2dejaars nu

Edwin: Onderwijskunde 1 wordt door zijn medestudenten als interessant ervaren, zelf ziet hij weinig toepassing in het klaslokaal van de voorgestelde concepten

Margarita zei daarop, dat er een nieuw boek aankomt dat beter is dan het oude boek

Voorstel om de studentenleden van de OLC aan de studenten voor te stellen (nieuwsbriefELAN) en bv opname in de studiegids (zie ook punt 2 van de agenda)

Meer toegankelijkheid en doorzichtigheid kweken!

Bij Agendapunt 7: Aanpassingen in het programma nav de evaluaties

Bijgesteld tot volgende vergadering ivm gebrek aan informatie

Bij Agendapunt 8: Datumlijst OLC vergaderingen

Dag: Donderdag

Tijd: 12.30h – 13.30

Locatie: Cubicus

Ruimte: C232a

Data: 11-11-2010, 3-2-2011, 14-4-2011, 26-5-2011, 14-7-2011