notulen - 15 april 2010

Notulen OLC vergadering 15-04-2010

Aanwezig:

Nellie Verhoef, Fer Coenders, Anne Dijkstra , Erwin Bosma(notulen), Nico van Diepen

Afwezig:

Edwin Huijberts, Matthijs Matzner

Punt1

TOV vorige notulen Fer heeft nog geen nieuwe student voor de OLC gevonden.

Onderwijsprogramma en samenhang moet bekeken worden door samenhangwerkgroep. Wordt verder bekeken bij punt 7

Punt 2 Vakevaluaties

Anne: Er is een standaard vakevaluatie en na ieder vak wordt dit ook gedaan (docent zelf). Al deze uitkomsten worden op een blackboard site verzameld. OLC moet deze vakevaulaites bekijken en beoordelen. Volgende vergadering wordt dit voor dit jaar gedaan (Anne zorgt dat we die gegevens hebben).

Fer geeft aan dat er bij ST een heel protocol is voor het evalueren van vakken. En dat hier dan ook ruimte is voor de docenten om te kunnen reageren/visie te geven.

Anne geeft aan dat er nu een protocol is voor de evaluatie.

In Evasus staan de gegevens (kwantitatief) van de evaluaties, die kan Anne dan doorsturen naar de docenten van de vakken.

Punt3 Vak onderzoek van onderwijs

Dit vak is voor iedereen verplicht. Een technisch onderzoek is niet een onderwijskundig onderzoek, dus dit levert geen vrijstelling.

Punt4 Procedure beoordeling van verslagen

Er komt een workshop voor docenten om meer vat te krijgen op het beoordelen van verslagen. Het is belangrijk voor de accreditatie dat er een standaard is voor het beoordelen van verslagen. Aan het eind van het jaar wordt er intercollegiaal overlegd over deze beoordeling.

Dit om te zorgen dat ook de beoordeling transparanter wordt voor de studenten en het voor de docenten niet erg veel tijd gaat kosten.

Deze beoordelingsmatrix komt bij osiris te liggen.

Punt5 Plaats van communicatie wetenschappen in de opleiding (In de agenda niet goed geschreven)

Het blijft voor de track SC bestaan. Eerste deel volgen ze bij communicatie wetenschappen.

Voor SE wordt het eerste deel bij inleiding vakdidactiek. Het tweede deel (werkcolleges) zal blijven zoals het is.

(Deze werkcolleges kunnen misschien ELAN werkcolleges genoemd worden.)

Punt6 DOT’s en CoL’s (Docent Ontwikkel Team en Communetie of Learning)

Deze initiatieven zijn om te zorgend dat de leerkrachten op scholen zich ontwikkelen tot professionals.

De reguliere studenten zullen ook in deze DOT’s en CoL’s plaats gaan vinden. Dit is meer ter info. OLC hoeft zich hier niet mee te bemoeien. Het aantal reguliere studenten neemt wel af. Dit is wel lastig voor de master, omdat er bijna voor iedereen een verschillende vrijstellingen zijn.

Punt7 Samenhang programma, mening studenten

Mathijs en Erwin zijn hier mee bezig geweest. Vragenlijst zal rondgestuurd worden via secretariaat. Voor volgende keer resultaten binnen.

Punt8 OER

De OLC geeft advies over het centrale tekst gedeelte en stemt in met het specifieke gedeelte. Voor volgende keer moeten we dit besproken hebben. Het nieuwe OER moet op de website komen. Nellie zal dit opsturen. Volgende keer geven we advies over wat er aangepast moet worden. Er zal hier ook gekeken worden naar het vakinhoudelijke gedeelte van de master.

Punt9 Datum volgende vergadering

8 juni 9:00-10:00 C124

Punt10 WVTTK

Erwin: De OLC moet op de website meer kenbaar/zichtbaar worden gemaakt. Nellie gaat zorgend dat er een stukje komt met de functie en contactgegevens.