Notulen OLC vergadering 07-01-‘10

Aanwezig:

Nellie Verhoef (vz), Anne Dijkstra, Fer Coenders, Erwin Bosma (notulen), Matthijs Matzner en Edwin Huijberts

Afwezig:

Nico van Diepen (mk)

Mededelingen:

Er zijn van de afgelopen vergadering geen notulen rondgestuurd omdat Nico ziek is geworden. Edwin heeft op 07-01-’10 noodnotulen geschreven die in deze vergadering besproken zijn. Wolf is ondertussen al even afgestudeerd en zal niet meer deelnemen aan de OLC. Fer is op zoek naar een vervanger van Wolf.

Notulen:

Anne geeft aan dat de besproken informatie van SEC bij de vorige vergadering verouderd was. Voor de “rode draad” commissie moet er gebruik gemaakt worden van de in formatie die op blackboard aanwezig is.

“Rode draad”:

In Zenderen is de “rode draad” commissie opgestart. De voornaamste taak van deze commissie is het bekijken wat de samenhang is tussen de verschillende vakken en hoe deze samenhang het beste gecommuniceerd kan worden naar de studenten. Andere taken:

-Hoe krijgen we het plezier bij de opleiding terug?

-Hoe kan de samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingenstromingen zoveel mogelijk benut worden.

[AP] OLC-studenten: Bij studenten bij de lerarenopleidingen proberen te peilen naar de ideale “rode draad”.

TSE:

Twente School of Education (TSE) is een regionaal samenwerkingsverband tussen PABO/HBO/Universiteit. Deze loopt op de UT nog niet erg soepel. Er zijn weinig aanmeldingen en het is niet direct duidelijk hoe deze instroom verbeterd kan worden. De OLC hoeft hier voorlopig niet iets mee te doen, maar het is wel verstandig dat deze activiteiten bij de OLC bekend zijn.

Twents Meesterschap:

28 jan. Is er Twents Meesterschap er zijn wel al aardig wat aanmeldingen maar het mogen er nog meer zijn!

Rondvraag/Opmerkingen:

Anne geeft aan dat Nico nog enige tijd niet zijn functie zal uitvoeren en zij de hoogstnodige taken zal overnemenvakevaluaties

Fer geeft aan dat voor volgende keer samenhang onderwijs programma en het opleiden in de school besproken moet worden.

Volgende vergadering:

18 febr. 14:00