notulen - 27 oktober 2008

Notulen vergadering 27 oktober2008

Aanwezig: Nellie Verhoef (vz), Fer Coenders, Piet Mellema, Anne Dijkstra, Erwin Bosma (not)

1. Agendapunt besluitenlijst 18-09-2008 (tekstueel en n.a.v.)

Tekstueel goedgekeurd.

2)

2 studenten worden genoemd als geschikte kandidaten: -Wolf Rombouts

-Anneke Westenend

Fer neemt contact met deze studenten op.

3)

Anne heeft contact opgenomen met Dick Slettenhaar. Anne zal in de gaten houden of dit ook gebeurt.

4)

28-10 weer vergadering. Komt protocol, met handleiding. Er zijn nog uren die hiervoor gebruikt kunnen worden.

5)

Nieuwe naam is nog niet gevonden.

6)

Congres is (waarschijnlijk) verplaatst naar eind maart.

7)

De info van de OLC is op internet gezet.

2. Agendapunt Voortgang Onderzoek van Onderwijs en integratie Communicatie Science.

Communicatie wetenschappen gaat meer gericht worden op educatie- en wetenschapscommunicatie.

3. Wat leeft er onder studenten (succesfactoren en belemeringen)?

Dit punt zal op elke vergadering terugkomen. Er komt op internet te staan dat als studenten punten hebben die door de OLC besproken moeten worden dat deze doorgegeven kunnen worden.

4. Organisatie VD-minor versus VD-master.

In de minor zit:

-Inl. vakdidactiek.

-Vakdidactiek 1.

In de master zit:

-Vakdidactiek 1.

-Vakdidactiek 2.

Deze vakken komen niet overeen met elkaar. De inhoud is hetzelfde alleen de diepte waarin de stof behandelt wordt is niet gelijk aan elkaar. Misschien is er voor de duidelijkheid een verschillende naamgeving nodig.

5. Onderwijskunde nieuwe stijl.

OK1+OK2+OK3àOK1+OK2. OK2 nieuwe stijl zal stof bevatten van OK2+OK3 oude stijl. De overgang tussen oude en nieuwe stijl wordt door Dick Slettenhaar geregeld.

6. Academische bachelor met educatieve minor.

Deze wordt opgestart bij TW. Dit levert een 2e graads bevoegdheid op voor de onderbouw Havo/VWO. De vraag is hoeveel studenten hier interesse in hebben en of het rendabel is om voor enkele leerlingen deze lessen te ontwikkelen en te geven.

7. Speciale activiteiten: DIVIDU, theatervaardigheden, digitaal schoolbord, stemgebruik, veiligheid op school.

Deze speciale vaardigheden worden gezien als een meerwaarde bij de opleiding. Misschien is het mogelijk dat de studenten ook zelf met opdrachten bezig kunnen die aansluiten bij de behandelde stof.

8. Rondvraag

Wat gebeurt er met Piet ,als een andere student in de OLC komt? Dan is dat de laatste keer dat Piet deelneemt aan de OLC.

Welke mogelijkheden zijn er om een 2e bevoegdheid te behalen? Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de student.

Volgende vergadering: 15-12-08 9:00-10:00, Fer zal deze datum doorgeven aan Wolf.