besluitenlijst - 18 september

Besluitenlijst vergadering 18 september 2008

Aanwezig: Nellie Verhoef (vz), Erwin Bosma, Fer Coenders, Nico van Diepen, Piet Mellema, Bart Minnebo, Anne Dijkstra (not)

Opening

1. Vergaderdata cursusjaar 2008-2009

Volgende vergadering is op maandag 27 oktober, 9.00 – 10.00 uur, locatie flexruimte

1a. Toegevoegd agendapunt = Nav de besluitenlijst

-

Verhoef heeft de vorige voorzitter informeel bedankt.

-

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

2.

Werving nieuwe studenten OLC

-

Mellema kan nog maximaal een half jaar lid blijven.

-

Dijkstra vraagt in haar college of studenten van de nieuwe lichting (met een technische achtergrond) interesse hebben

-

Tzt zal een student met achtergrond Science Communication in de OLC zitting nemen

3.

Colloquia: hoe maken we die aantrekkelijk voor studenten?

-

Per mail colloquia van te voren aankondigen bij de ingeschreven studenten (Dijkstra vraagt Slettenhaar dit op te nemen)

-

Bij afstudeercolloquia studenten vragen zelf geïnteresseerden op het colloquium te wijzen, maar leeft wel minder

-

Misschien dat het vanzelf meer aandacht krijgt als de normale colloquia meer deelnemers krijgen

-

Verhoef neemt punt mee tbv volgende vergadering

4.

Gang van zaken rondom Onderzoek van Onderwijs

-

A.s. Maandag 22 september komt dit vak aan de orde op de ELAN studiedag

-

Ook bij visitatie besproken, o.a. vraag hoe niveau te waarborgen is

-

Uit de discussie blijkt dat studenten niet eerder in het curriculum in aanraking komen met onderzoek. Wel rijke leerervaring.

-

Diverse suggesties:

§

opdracht verspreiden over langere tijd en meer integreren met andere vakken,

§

curriculum aanpassen? Wel gelijke eisen gaan stellen bij de verschillende richingen met bijv. gelijk beoordelingsformulier.

§

de onderzoeksvraag al formuleren als eindopdracht in Vakdidactiek1

§

nadenken over doel van het vak

5.

Naamgeving minor

-

Iedereen: nadenken over een nieuwe dekkende naamgeving voor de minor.

6.

Januaricongres eLAN

-

Eind januari, begin februari wordt er een ELAN congres georganiseerd met het doel om ELAN inhoudelijk op de kaart te zetten.

7.

Rondvraag en sluiting

-

Nellie vraag Carin om info over de Opleidingscommissie op internet te zetten.

3. Besluitenlijst vergadering 16/04/08

Deze wordt goedgekeurd.

Naar aanleiding van de besluitenlijst:

- Coenders neemt met Boerman contact op over de archivering van de vakevaluaties.

- Dieben zorgt voor gegevens over de OLC op de website van ELAN.

4. OER

- In de tabel van bijlage 1 van de SEC de regels m.b.t. Science educatie, specialisaties educatief professional en educatief onderzoeker & ontwerper schrappen, en ook de tabellen 5 en 6 in bijlage 2 die op deze tracks betrekking hebben.

- CTW toevoegen aan de medeverantwoordelijke faculteiten van de SEC.

- De toelatingseisen (m.n. voor HBO-bachelors) voor de track wetenschapscommunicatie opnieuw bezien i.v.m. de kennis die nodig is om de relevante bètamastervakken met succes af te ronden.

- De bètavakinhoudelijke component van de track wetenschapcommunicatie is niet gespecificeerd.

- De noodzaak om voor de track wetenschapscommunicatie een nieuw vak Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen wordt betwijfeld; voldoen de GW-vakken op dit gebied niet?

- De uitbreiding van Vakdidactiek maatschappijleer 1 van 5 EC tot 10 EC terugdraaien en vervangen door Vakdidactiek maatschappijleer 1 en Communication Science /Academic writing (247041).

- Het vak Vakdidactisch onderzoek maatschappijleer (745433) vervangen door het vak Onderzoek van Onderwijs (745420).

- Geen automatische vrijstelling voor het vak Onderwijs van Onderzoek voor studenten die zijn gepromoveerd.

- Een aantal cosmetische veranderingen is nodig, waaronder de vervanging van SSE door Master Leraar VHO in Maatschappijleer.

8. Volgende vergadering

Woensdag 25 juni 2008 om 15.30 uur of 16.00 uur, afhankelijk van de agenda.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag.