besluitenlijst - 08 mei

Besluitenlijst vergadering 28 mei 2008

Aanwezig: L. Dieben (vz/not), E. Bosma, F. Coenders, N. van Diepen, P. Mellema, B. Minnebo, N. Verhoef

1. Opening

2. Mededelingen

Met ingang van het cursusjaar 2008/09 is Verhoef voorzitter en Coenders secretaris van de commissie

3. Besluitenlijst vergadering 16/04/08

Deze wordt goedgekeurd.

Naar aanleiding van de besluitenlijst:

- Coenders neemt met Boerman contact op over de archivering van de vakevaluaties.

- Dieben zorgt voor gegevens over de OLC op de website van ELAN.

4. OER

- In de tabel van bijlage 1 van de SEC de regels m.b.t. Science educatie, specialisaties educatief professional en educatief onderzoeker & ontwerper schrappen, en ook de tabellen 5 en 6 in bijlage 2 die op deze tracks betrekking hebben.

- CTW toevoegen aan de medeverantwoordelijke faculteiten van de SEC.

- De toelatingseisen (m.n. voor HBO-bachelors) voor de track wetenschapscommunicatie opnieuw bezien i.v.m. de kennis die nodig is om de relevante bètamastervakken met succes af te ronden.

- De bètavakinhoudelijke component van de track wetenschapcommunicatie is niet gespecificeerd.

- De noodzaak om voor de track wetenschapscommunicatie een nieuw vak Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen wordt betwijfeld; voldoen de GW-vakken op dit gebied niet?

- De uitbreiding van Vakdidactiek maatschappijleer 1 van 5 EC tot 10 EC terugdraaien en vervangen door Vakdidactiek maatschappijleer 1 en Communication Science /Academic writing (247041).

- Het vak Vakdidactisch onderzoek maatschappijleer (745433) vervangen door het vak Onderzoek van Onderwijs (745420).

- Geen automatische vrijstelling voor het vak Onderwijs van Onderzoek voor studenten die zijn gepromoveerd.

- Een aantal cosmetische veranderingen is nodig, waaronder de vervanging van SSE door Master Leraar VHO in Maatschappijleer.

8. Volgende vergadering

Woensdag 25 juni 2008 om 15.30 uur of 16.00 uur, afhankelijk van de agenda.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag.