concept OER LVHOM

Bijlagen Master of Science Programme Master Leraar VHO in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

INHOUD

Bijlage 1 Doel van de Masteropleiding Master Leraar VHO in Maatschappijleer en

Maatschappijwetenschappen

Bijlage 2 Eindtermen van de Masteropleiding Master Leraar VHO in Maatschappijleer en

Maatschappijwetenschappen

Bijlage 3 Toelating tot de Masteropleiding Master Leraar VHO in Maatschappijleer en

Maatschappijwetenschappen

Bijlage 4 Taal in de Masteropleiding Master Leraar VHO in Maatschappijleer en

Maatschappijwetenschappen

Bijlage 5 Onderwijseenheden van de Masteropleiding Master Leraar VHO in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Bijlage 6: Vakken met verplichte voorkennis

Bijlage 7 Samenstelling examencommissie

Bijlage 8 Overgangsregelingen

Bijlage 9 Regeling vrije projecten

Bijlage 10 De schoolpractica

Bijlage 11 Afwijkende bepalingen voor studenten