actiepuntenlijst 2011

OLC Actiepuntenlijst 2011

 

ONDERWERP

ACTIE

1.

Rode draad van de opleiding

·

Onderzoek Vakdidactiek Onderwijskunde afstemmen

2.

Integratie met Communicatie Wetenschappen

·

Afstemming educatieve vakken

3.

De rol van Vakcoaches: Voortgang samen opleiden

·

De beoordeling van de stage wordt vastgesteld in een gesprek met de docent/vakcoach en een vakdidacticus van de UT op de school

4.

Personeelsbeleid: Vacatures

·

OLC-leden worden op de hoogte gehouden

5.

OER: Jaarlijks terugkomend punt; Herstructurering UT

·

Cum laude regeling

·

Beheersing Nederlandse taal

6.

DOTs en CoL: Expertise UT

·

108 deelnemers; forse stijging t.o.v. 2010

7.

Conferentie Twents Meesterschap 26 januari 2012

·

Goede conferentie; Wat kan nog beter?

8.

Blackboard en Osiris moeizaam

·

Opstartproblemen, wordt opgelost

9.

Langstudeerders

·

Studenten in kwestie worden individueel gewaarschuwd

10.

Bemensing OLC

·

Er zijn inmiddels voldoende studentleden

11.

3TU-OLC Voorzittersoverleg

·

Panelgesprekken zoals bij TUe 2x per jaar

·

Voortgang in het kader van de visitatie

12.

3TU Vakovereenstemming (Wiskunde)

·

Aantal EC’s van Vakdidactiek en Schoolpracticum verschillen, echter de inhoud is hetzelfde

·

Weinig gedaan met portfolio

13.

Input studenten aansluiting vakken en beoordeling

·

Actie van OLC-leden

14.

Voorlichting

·

Voorlichtingslunch Science Communication, Science Education, Voorlichtingsmarkt

15.

Vergaderrooster

·

Staat op de website

16.

Route Educatieve Minor

·

Toelichting toelatingseisen

17.

Bekendheid OLC bij studenten

·

Besluiten OLC terugkoppelen aan studentleden OLC

·

Studentleden OLC gaan tijdens Onderwijskunde 2 bij studenten langs

18.

Op grond van 3TU-contact invoering panelgesprekken studenten

·

Komt moeizaam op gang; studenten reageren niet

·

Stukje in Nieuwsbrief; nieuwe mailing; studenten worden aangesproken bij Onderwijskunde 2

·

Opzet studentpanelgesprekken in jaaragenda

19.

Evaluatie Zelfevaluatie rapport 2012

·

Wordt besproken in OLC-vergadering(en)

20.

Evaluatie van vakken per kwartiel

·

Vakdidactiek 2 (Scheikunde) is teveel; wordt actie op ondernomen

·

Science Communication + New Technologies hebben overlap met andere vakken

·

Problemen Onderwijskunde 1 en 2; lunch georganiseerd om verbeteringen te bespreken; vooral Minorstudenten hebben aanloopproblemen

21.

Educatieve Minor

·

Opzet Didactiek Onderbouw

·

Blackboard wordt beter gebruikt

·

Teveel verschillende docenten betrokken bij het vak

·

In toekomst 3 groepen: Scheikunde/Natuurkunde, Maatschappijleer, Informatica/Wiskunde

·

Harde knip; motivatie student; akkoord Schoolpracticumdocent en vakdidacticus

22.

3TU-SEC: Toetsbeleid en Kwaliteitszorg

·

Beoordeling afstudeerscripties à Examen Commissie onderzoekt en stemt af

·

Beoordeling van opdrachten binnen vakken

·

Goed begin voor toetskader: Rubrix project

·

Checklist toetsbeleid op opleidingsniveau

23.

Tentamenbriefjes

·

Worden vervangen door cijferlijsten

24.

Slechte start stages: grote aantallen studenten + late aanmelding

·

Minor numerus fixes

25.

Klacht studenten Inleiding Kennis Uitwisseling

·

Afhandeling klacht Communicatie studenten over kennis die zij missen waardoor zij erg onzeker zijn

·

Gesprek Opleidingsdirecteur met docent