agenda

Agenda OLC-vergadering 22 maart, 12.30-13.30 uur, C214 - kamer Nellie

0.

Welkom nieuw lid Henk Groot Roessink

1.

Notulen OLC-vergadering 9 februari 2012 (Jessica!)

2.

Terugblik visitatie 3TU, 14-15 maart 2012

3.

Uitkomst screening scripties door examencie (bijlage)

4.

Procedure beoordeling OvO-verslagen

5.

Cursusevaluatie tweede kwartiel

6.

Voorlichting (markt 26-03), inschrijving minor

7.

Agendapunten voor komende vergaderingen

8.

Volgende vergadering OLC, datum? Start bespreking OER.

9.

W.v.t.t.k. (nieuwe hoogleraar)