agenda

Agenda OLC-vergadering 9-2, 12.30-13.30 uur, C214 - kamer Nellie

Vooraf: gesprek n.a.v. vakevaluaties en afsluiting minor

1.

Notulen OLC-vergadering 22 december 2011 (bijgevoegd)

2.

Visitatie 3TU

3.

Aantekening O&O en NLT

4.

DOTs nieuwe ideeën

5.

Aansluiting vo-ho-wo

6.

Mededelingen: vacatures hoogleraren

7.

Agendapunten voor komende vergaderingen

8.

Volgende vergadering OLC, datum?

9.

W.v.t.t.k.