Communicatie over Wetenschap en Technologie

Communicatie over Wetenschap en Technologie

Wetenschap en technologie zijn alomtegenwoordig in onze samenleving en worden hoog gewaardeerd. Tegelijkertijd lijkt wetenschap haar natuurlijke gezag te verliezen. Burgers roeren zich op het internet en experts worden regelmatig op het matje geroepen. Onderzoek binnen dit thema is gericht op de communicatie over wetenschap en technologie in deze dynamische context. Wat is de rol van wetenschappers en wetenschappelijke expertise in onze samenleving? Wordt wetenschappelijke kennis onderschat of juist overvraagd? Hoe kunnen wetenschappelijke experts, en experts in spe, worden opgeleid om op een effectieve en legitieme manier te communiceren? Welke rol spelen communicatiespecialisten in het faciliteren van een dialoog? Naast de debatten over opkomende technologieen die dikwijls in overheidsverband worden georganiseerd, gaat de aandacht uit naar de rol van (online) gespreksgemeenschappen die via zelforganisatie tot stand komen, zoals patient- of consumentgroepen.

Betrokken onderzoekers

Prof. Dr. H. te Molder [ link naar persoonlijke pagina ] – h.f.m.temolder@utwente.nl

Publicaties