Voor wie is de masteropleiding SEC of LVHOM interessant?

Bent u 2e graads docent in het voortgezet onderwijs en hebt u een bovengemiddelde affiniteit met de vakinhoudelijke component van uw beroep? Steunt uw schoolleider uw ambitie om onderwijs te geven in de bovenbouw? Heeft u de capaciteit en de ambitie om u vakinhoudelijk verder te bekwamen in een academische omgeving?

Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Dan is instromen in de masteropleiding SEC waar u de 1e graads lesbevoegdheid Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Informatica kunt behalen wellicht iets voor u.

Door een scholingsovereenkomst af te sluiten stemt u leren en werken op elkaar af.

Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer (LVHOM)

De masteropleiding maatschappijleer is anders georganiseerd dan SEC, belangstellenden volgen een individueel programma, bestaande uit premaster en masteropleiding Public Administration gevolgd door de 1e graads lesbevoegdheid Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.

Meer informatie over LVHOM, klik hier