TWENTE’S GOT TALENT

Op deze website vindt u resultaten en producten van het project Twente’s got Talent.

Twente’s got Talent werd van januari 2010 t/m december 2012 uitgevoerd en bekostigd door subsidie vanuit het programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel van de Provincie Overijssel en bijdragen van alle projectpartners.

Twente’s got Talent beoogde, via de inzet van nieuwe ICT-diensten, de aansluiting tussen Voortgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO) en tussen Primair Onderwijs (PO) en VO te verbeteren.

Projectpartners zijn de Universiteit Twente, tevens penvoerder, de hogescholen Saxion, Windesheim en Edith Stein, de bedrijven Dialogic BV en Koopal Advies & Projecten en scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

logo mede mogelijk gemaakt door provincie overijsselVoor vragen kunt u terecht bij de projectleider Dr. Ingrid Breymann van ELAN.