Cursus Quantumwereld

Quantumwerled is een nieuw onderdeel in het nieuwe examenprogramma natuurkunde waarop u zich met deze cursus kunt voorbereiden. In 4 bijeenkomsten komen inhoud en didactiek van het domein aan de orde. Vooraf bekijkt u enkele webcolleges, en leest u experimenteel materiaal en literatuur. In de bijeenkomsten wordt het materiaal besproken, inhoudelijke verdieping aangebracht en mogelijke proeven gedemonstreerd. Daarnaast is ruim tijd om zowel inhoudelijke als didactische discussies te voeren.

Programma:

Het programma ziet er als volgt uit (o.v.):

Opstart, modellen

De eerste avond staat als inhoudelijk onderwerp golven en deeltjes centraal. Daarnaast zullen verschillende didactische benaderingen aan de orde komen. Met name zullen we ingaan op het belang van modellen.

Waarom Quantumwereld

Het inhoudelijke onderwerp van deze avond is tunneling. Daarnaast zal de meerwaarde van QW in het curriculum aan de orde komen en zullen we ons richten op proeven in de klas.

QW kwalitatief en kwantitatief

Het inhoudelijke onderwerp van deze sessie is spectra. Daarnaast zullen we specifiek kijken naar opgaven en problemen over Quantumwereld.

Quantumwereld afsluiten

De laatste sessie zal inhoudelijk aandacht worden besteed aan de relatie tussen Quantumwereld en de klassieke wereld. Didactisch kijken we naar mogelijkheden waarop QW kan worden getoetst.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ingrid Breymann (l.e.i.breymann@utwente.nl).

Data 2014:

Donderdag: 13 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april 2014 van 16:00 – 20:00, inclusief maaltijd (inloop vanaf 15:30h).

Plaats:

Universiteit Twente

Inschrijven voor de cursus kan tot uiterlijk 1 februari via het online inschrijfformulier.