ZUURSTOF EN KOOLSTOFDIOXIDE

Fotosynthese

Een manier om de fotosynthese-activiteit van een plant te meten, is het bepalen van de hoeveelheid zuurstof die wordt afgegeven. Dat is bij een landplant niet zomaar waar te nemen, maar bij een onderwaterplant wordt dat al een stuk duidelijker. Het recept is vrij simpel: neem een takje waterpest en plaats dat, verzwaard met een paperclip, in een bekerglas met water. Beschijn vervolgens de opstelling met voldoende licht en er zullen zuurstofbellen ontstaan, die ontwijken naar de oppervlakte.

Steeds beter

Aanvankelijk blijkt het helemaal niet mee te vallen om überhaupt belletjes te zien ontwijken. Na wat denk- en speurwerk kunnen diverse aanpassingen uitgeprobeerd worden om het ontstaan van zuurstofbellen mogelijk te maken. Zo blijkt het nuttig te zijn om een jong of vers takje waterpest te gebruiken. Ook werkt het vaak gunstig om zo’n takje opnieuw af te snijden, zodat een goed ‘open’ snijvlak ontstaat. Als je het takje ondersteboven in het glas plaatst, dan levert dit duidelijke belletjesvorming aan dat snijvlak op. Kies verder een goede verlichting en de juiste temperatuur.

Koolstofdioxide

Het is van groot belang te zorgen voor voldoende water en koolstofdioxide, want dat zijn de stoffen die nodig zijn voor fotosynthese. Het water is uiteraard geen probleem, want daar wordt de plant door omgeven, maar de concentratie van koolstofdioxide kan wèl een beperkende factor zijn. De oplossing is echter weer simpel: gebruik een mengsel van kraanwater en koolzuurhoudend bronwater. Maar dat levert plotseling een nieuw probleem op...

Bellenslurfjes

De opstelling met koolzuurhoudend water produceert zònder waterpesttakje ook belletjes. Vergelijk maar met een glaasje prik of bier. Je ziet voortdurend koolstofdioxidebelletjes opstijgen, vaak in een soort bellenslurfjes. Na enig onderzoek lijken die koolstofdioxidebelletjes vooral te ontstaan op onregelmatigheden of kleine beschadigingen in het glasoppervlak. Om die reden wordt champagne vaak geschonken in speciale glazen, die een dergelijk glasoppervlak aan de binnenzijde hebben.

In onze opstelling, waar dankzij het koolzuurhoudend water de fotosynthese-activiteit van het waterpesttakje hoog kan zijn, stijgen dus twee soorten belletjes op: zuurstof en koolstofdioxide.

De Opdracht

Doe – n.a.v. bovenstaand stuk over zuurstof en koolstofdioxide – een onderzoek en schrijf een verslag.

Dit kan een onderzoek zijn naar factoren, die de fotosynthese-activiteit beïnvloeden. Of een onderzoek naar factoren, die belletjesvorming van zuurstof en koolstofdioxide beïnvloeden.

Een andere invalshoek is kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de ontwijkende zuurstof en koolstofdioxide.

Voorbeelden van Onderzoeksvragen

Wat is de invloed van de temperatuur op de fotosynthese-activiteit?

Werk bijvoorbeeld met waterbaden van verschillende temperaturen.

Wat is de invloed van het koolstofdioxidegehalte op de fotosynthese-activiteit?

Werk bijvoorbeeld met verschillende verhoudingen kraanwater /bronwater.

Wat is de invloed van de golflengte (kleur) van het licht op de fotosynthese-activiteit?

Werk bijvoorbeeld met verschillend gekleurde dia’s in een projector.

Wat is de invloed van de lichtsterkte op de fotosynthese-activiteit?

Werk bijvoorbeeld met verschillende lampen of met verschillende afstanden.

Wat is de invloed van het materiaal op de ontwikkeling van koolstofdioxide- en zuurtstofbelletjes?

Werk bijvoorbeeld met verschillende kunststof en glazen buizen of bekerglazen.

Hoe kun je kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen doen aan de ontwijkende zuurstof en koolstofdioxide?

Dit zijn voorbeelden van onderzoeksvragen.

Het is wellicht nog leuker om een eigen onderzoeksvraag te bedenken.

Creativiteit wordt beloond!