Medewerkers

foto Nellie

Nellie Verhoef

Vakdidacticus wiskunde

Universiteit Twente

Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences

Vakgroep ELAN

Postbus 217

7500 AE Enschede

T: 053 489 3958

E: n.c.verhoef@utwente.nl

Bezoekadres: Ravelijn 5345

English profile

Nellie Verhoef is universitair hoofddocent didactiek van de wiskunde en her-geregistreerd lerarenopleider bij ELAN/Universiteit Twente. Zij begon als wiskundedocent in Amersfoort, en was in 1979 bij de oprichting van de tweedegraadslerarenopleiding in Zwolle betrokken. Vanaf 1998 werkt zij bij de Universiteit Twente en promoveerde op ICT-gebruik in het hbo. Haar onderzoek spitste zich vervolgens toe op de ontwikkeling van het wiskundig denken van leerlingen. Zij heeft inmiddels een rijke ervaring in het wiskundeonderwijs zowel als wiskundedocent in het middelbaar onderwijs, in diverse faculteiten van het hoger onderwijs, als ook in het universitaire onderwijs. Zij zat in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en was onderwijsredacteur bij het Nieuw Archief voor Wiskunde. Momenteel is zij voorzitter van de opleidingscommissie van ELAN en bestuurslid van de VOR, divisie bèta en techniek. In 2015 was zij lid van de Commissie Deltaplan Wiskunde.NL, belast met een voorstel voor een geïntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en innovatie.

Onderzoek

Vanaf 2009 houdt zij zich als onderzoeker, samen met een groep eerstegraadsdocenten uit de regio, bezig met onderzoek naar de effecten van Lesson Study op de wiskundedidactiek. Zij heeft ervaren dat het samenwerken in een Lesson Study-team docenten stimuleert om zich te richten op leerlingen in plaats van op lesmateriaal of instructie. Zij heeft gezien dat docenten enthousiast worden en zich weer gaan verdiepen in het vak zelf. Lesson Study is een verrijking voor de docent!

Lidmaatschappen

Vereniging voor Onderwijs Research (http://www.vorsite.nl/ )

Vereniging voor Lerarenopleiders (http://www.velon.nl/ )

Koninklijk Wiskundig Genootschap (http://www.wiskgenoot.nl/ )

Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (http://www.nvvw.nl )

Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars (http://www.vvwl.be )

National Centre for Excellence in the Teaching of Mathemathics (https://www.ncetm.org.uk )

Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte (http://www.verenigingvoorlogica.nl )

Interessegebieden voor onderzoek

De interesse ligt op het terrein van de ontwikkeling van het wiskundig denken (Bruner, 1966; Van Hiele 1986; Tall, 2012).

Onderwijs

Master Science Education and Communication (Lerarenopleiding ELAN)

Inleiding Vakdidactiek, Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2

Schoolpracticum 1 en 2

Onderzoek van Onderwijs

Minor Leren lesgeven (Lerarenopleiding ELAN)

Inleiding Vakdidactiek en Vakdidactiek 1

Schoolpracticum 1

Selectie van publicaties

Coenen T.J.M., H., F., & Verhoef, N.C. (2016). Combinatorial reasoning to solve problems. Paper presented at the ICME, Hamburg, Germany.

Timmer, M., & Verhoef, N.C. (2012). Increasing insightful thinking in analytic geometry. Nieuw Archief voor Wiskunde, 13(5), 217-219.

Verhoef, N. C. (2011). Lesson Study deel 1. Euclides, 87(3), 171-173.

Verhoef, N. C. (2012). Lesson Study deel 2. Euclides, 87(4), 144-147.

Verhoef, N. C. (2015). Lesson Study als professionaliseringsstrategie in de context van telproblemen. Paper presented at the ORD, Leiden, The Netherlands.

Verhoef, N. C., & Coenders, F. G. M. (2014). Lesson Study as a tool for professional development: the context of counting problems. Paper presented at the Proceedings of the Conference on international approaches to scaling-up professional development in maths and science education, Essen, Germany.

Verhoef, N. C., Coenders, F. G. M., Smaalen, D. van, Pieters, J. M., & Tall, D. O. (2014). Professional development through lesson study: teaching the derivative using GeoGebra. Professional Development in Education. doi:10.1080/19415257.2014.886285

Verhoef, N. C., Coenders, F. G. M., Smaalen, D. van, & Tall, D. O. (2013). The complexities of lesson study in a European situation. International Journal of Science and Mathematics Education. doi:10.1007/s10763-013-9436-6.

Verhoef, N. C., Smaalen, D. van, Coenders, F. G. M., & Tall, D. O. (2013). Sensible mathematics: searching for characteristics using lesson study Paper presented at the 8th Conference of CERME, Antalya, Turkye.

Verhoef, N. C., & Timmer, M. (2013). Lesson Study, deel 3. Euclides, 87(5), 173-176.

Verhoef, N. C., Timmer, M., & Hoeksema, F. H. (2014). De introductie van analytische meetkunde. Euclides, 90(2), 4-6.

Verhoef, N.C., Zwarteveen-Roosenbrand, J. A., Joolingen, W. R. van, & Pieters, J. M. (2013). Wiskundig begrip bij het modelleren van veranderingsprocessen met differentiaalvergelijkingen. Pedagogische Studiën, 90(1), 33-46.