Medewerkers

UD Vakdidacticiek Maatschappijleer

Universiteit Twente

Faculteit Gedragswetenschappen

Instituut ELAN

Postbus 217

7500 AE Enschede

T: 053 489 4292

E: m.i.jeliazkova@utwente.nl

Bezoekadres: Ravelijn 5343