Kernvakken onder de loep: schoolverbetering en professionalisering met de datateam® methode

Voor schooljaar 2016-2017 zijn we op zoek naar zes scholen die aan de slag willen met de datateam® methode, gericht op de vakken Engels, Nederlands of wiskunde.

Vanaf september 2016 worden zes datateams een jaar lang intensief kosteloos begeleid door de Universiteit Twente (UT). Tegelijkertijd neemt de school deel aan het overkoepelende onderzoek van de UT naar deze werkwijze. Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en er wordt o.a. gebruikgemaakt van de rapportages van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Voorwaarde voor deelname is dat de school tevens deelnemer is aan de pilot DTT van het CvTE.

Wilt u op uw school aan de slag met de datateam® methode bij Engels, Nederlands of wiskunde? Klik dan HIER voor meer informatie over dit nieuwe datateamtraject en de manier waarop u zich kunt aanmelden. Opgave voor een datateam kan tot en met woensdag 20 april a.s.