Kennis delen met datateams

In de maand juni kwamen alle teams van de projecten OCW en Carmel bijeen, om hun onderzoeken, kennis en ervaring met elkaar te delen. De teams van het project OCW zijn in september 2012 gestart en sloten met deze ontmoetingsmiddag het begeleidingstrajct van de UT af. De tien teams van het project Carmel zijn allemaal in september 2013 gestart en hebben ook volgend schooljaar nog begeleiding van de UT. Erg interessant om alle onderzoeken zo op een rij te zien!

AFSLUITING PROJECT OCW

Maandag 2 juni jl. kwamen acht datateams vanuit het hele land bijeen bij Het Erasmus in Almelo, met het doel om de resultaten en ervaringen van de afgelopen twee jaar uit te wisselen. De teamleden werden welkom geheten door hun UT-begeleider Marije Meerdink, die het programma uitlegde aan de ongeveer dertig aanwezigen. Vervolgens werd door projectleider Kim Schildkamp een terugblik gegeven op het project en het overkoepelende onderzoek dat de Universiteit Twente uitvoert naar de effecten van het werken met datateam® methode.

Na de opening deelden alle datateams hun resultaten en ervaringen met elkaar door middel van een presentatie. Er werd onder andere verteld met welke probleemstelling en bijbehorende hypotheses het datateam aan de slag was gegaan en hoe

het datateam volgend schooljaar vorm gaat krijgen binnen de school. ‘We gaan zeker door met het datateam, er is nog genoeg te onderzoeken!’, aldus één van de aanwezige scholen.

Veel van de ervaringen waren herkenbaar voor de andere aanwezige teams. Opvallend was dat veel datateams halverwege het project de switch hebben gemaakt van het verzamelen van kwantitatieve data naar het verzamelen van kwalitatieve data. ‘Het was erg inspirerend om met de leerlingen in gesprek te gaan en zo nog meer te weten te komen over ons onderwerp’.

Sommige datateams kregen te maken met een aantal obstakels, bijvoorbeeld moeilijkheden met dataverzameling of personele wisselingen waardoor continuïteit lastig was. ‘Werken met data is nog geen schoolcultuur. Het lijkt soms zo te zijn dat het datateam nog een beetje ‘ons dingetje’ is. Daar willen we mee aan de slag’ aldus een voorzitter van een datateam. Positieve resultaten waren er ook; een aantal teams hebben een oorzaak van het probleem gevonden en zijn inmiddels al bezig met het uitvoeren van maatregelen. Belangrijk resultaat is dat de datateams aangaven dat ‘je met data onderwijs beter kan maken’. Op de scholen is steeds meer de onderwijskundige discussie aan de hand van data op gang gekomen.

Tot slot werd door promovenda Mireille Hubers de voortgang van het onderzoek vanuit de Universiteit Twente gepresenteerd. Mireille vertelde welke onderzoeksvragen op dit moment onderzocht worden en wat het belang is van deze onderzoeken. Daarnaast gaf ze een uitleg van het onderzoek naar sociale netwerken waar de scholen het afgelopen jaar aan hebben meegewerkt.

Aan het einde van de succesvolle ontmoetingsmiddag kreeg ieder datateamlid een certificaat en een roos uitgereikt om hem of haar te bedanken voor de deelname.

ONTMOETINGSMIDDAG PROJECT CARMEL

Woensdag 4 juni kwamen bij Sg. Marianum in Groenlo de tien datateams van de Stichting Carmelcollege bijeen. Deze teams zijn de zogenoemde ‘tweede tranche’ en zijn nu allemaal één schooljaar aan de slag met de datateam® methode.

Ongeveer 40 docenten, schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers waren naar Groenlo gekomen, vanuit alle hoeken van het land. Na een eerste kennismaking met elkaar onder het genot van een kopje koffie, begon het programma. Hanadie Leusink, begeleider van de Carmel-datateams vanuit de Universiteit Twente, opende het programma. Hierna volgde tien korte presentaties van de aanwezige teams. Allen hadden de opdracht gekregen hun bevindingen op een rij te zetten en deze aan elkaar te presenteren. Heel herkenbaar voor de meeste aanwezigen! Vaak werd genoemd dat veronderstellingen die datateams hadden over de oorzaak van een probleem ‘totaal niet waar bleken te zijn’, een echte eyeopener! Zo ontdekte een school dat zittenblijvers doorgaans niet met een lagere cito-score de school binnen waren gekomen en vond een andere school geen verschil tussen jongens en meisjes als het gaat om doorstroom. Een aantal scholen gaat nu verder met kwalitatief onderzoek, nadat een aantal hypotheses zijn verworpen. ‘Nu doen we kwalitatief onderzoek, door interviews bij leerlingen te houden. Dat is weer een heel andere vorm van onderzoek doen!’ aldus een enthousiaste docent. Tot slot was er een presentatie van een team van de eerste tranche, die inmiddels al vier met de datateam® methode werken. Zij vertelden over hun onderzoek en de aandachtspunten bij het zelfstandig verder gaan na de begeleiding van de UT.

Naast het presenteren van de resultaten was er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het werken volgens de datateam methode. Vele interessante gesprekken over hypotheses, communicatie met overige collega’s en data-analyse zijn voorbij gekomen. ‘Leuk om eens bij een ander team in de keuken te kijken’, was een veel gehoorde uitspraak.

Ter afsluiting van deze geslaagde ontmoetingsmiddag nam Tom Morskieft (voorzitter Managementteam Stichting Carmelcollege) het woord. Hij had met veel plezier en interesse de middag bijgewoond en sprak zijn waardering uit naar de datateamleden. Een middag die zeker voor herhaling vatbaar is.