Ontmoetingsmiddag datateams Veldvest

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/zoek_instelling/706c9dcd6464db0c52706dcfb47ef96a/logoDonderdag 24 mei jl. kwamen de twee datateams van Stichting Veldvest uit Veldhoven bijeen om hun resultaten en ervaringen van het afgelopen jaar met elkaar te delen. De datateams, het bestuur van Veldvest en de onderzoekers van de UT werden welkom geheten door coach en promovendus Gert Gelderblom.

Hierna deelden de datateams hun resultaten van het eigen onderzoek met elkaar. Er werd onder andere verteld met welke probleemstelling en bijbehorende hypotheses het datateam aan de slag was gegaan en welke maatregelen ze willen gaan nemen.

Datateamleden stelden elkaar kritische vragen, zoals ‘Waarom hebben jullie deze adviezen opgesteld? Waar is jullie doelpercentage op gebaseerd?’. Opvallend was dat beide datateams nagenoeg dezelfde probleemstelling hadden geformuleerd over hoe de terugval in DMT scores (technisch lezen) in groep 3 verklaard kan worden. Beide teams hebben ook een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek gebruikt om de hypothesen te toetsen en adviezen op te stellen.

Net als bij veel andere datateams werden er ook weer bepaalde mythes in het onderwijs ontkracht. Eén van de teams heeft bijvoorbeeld onderzocht of de jongere leerlingen slechter presteerden op de DMT. De onderwijsinspectie bekijkt namelijk of leerlingen niet te lang kleuteren. De gedachte was dat je hierdoor steeds meer jongere kinderen in groep 3 kreeg en dat hierdoor de resultaten achteruit zouden gaan. Deze hypothese bleek echter niet waar te zijn.

Ook hebben beide teams op basis van zowel data als literatuur een advies kunnen opstellen om technisch lezen te verbeteren. Zo bleek bij één van de teams dat leerlingen vooral moeite hadden met de woorden met meer lettergrepen. Ook bleek dat dit pas vrij laat in het curriculum aan de orde kwam, zodat leerlingen onvoldoende tijd hadden om dit te automatiseren. Op basis hiervan kon een actieplan ontwikkeld worden om dit te verbeteren.

Alhoewel de maatregelen nog geïmplementeerd en geëvalueerd moeten worden, waren beide teams enthousiast over de resultaten en de methode. ‘Mooi om te bewijzen dat geruchten in de wandelgang niet waar zijn’, ‘Fijn om de tijd te kunnen nemen om het probleem goed te onderzoeken’ en ‘Er is een klaagcultuur in het onderwijs, er wordt veel geroepen, dit kun je met onderzoek pareren’. ‘zijn voorbeelden van reacties vanuit de datateams. Maar er worden ook kritische kanttekeningen geplaatst: ‘Fijn om veel tijd te kunnen nemen, maar hoe realistisch is dat in de praktijk?’. Kortom, bij Veldvest is de discussie gaande, en wordt er gekeken hoe de datateam methode voortgezet kan worden op de verschillende scholen in de komende jaren. Want dat de methode een vervolg gaat krijgen, is één ding dat vast staat!