Feestelijke afsluiting Datateams Carmel 2

Feestelijke afsluiting datateams Carmel 2

P:\BMS\elan-ta\Elan-Projects\DataTeam\Foto's en filmpjes\2015 06 25 Ontmoetingsmiddag en afsluiting Carmel 2\CIWQQbSVAAAYG6S.jpgDonderdag 25 juni jl. kwamen tien datateams van de tweede tranche Carmel vanuit het hele land bijeen bij Carmelcollege Salland in Raalte. Hier hebben zij hun resultaten en ervaringen van de afgelopen twee jaar gedeeld. De datateams en andere belangstellenden werden welkom geheten door de UT-begeleider Hanadie Leusink. Zij legde het programma uit aan de ongeveer vijftig aanwezigen. Vervolgens werd een terugblik gegeven op het gehele project en het overkoepelende onderzoek dat de Universiteit Twente uitvoert naar de effecten van het werken met datateam® methode.

C:\Users\MeerdinkMA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GMAA9EEV\IMAG0857.jpgNa de opening deelden alle datateams hun resultaten van het eigen onderzoek met elkaar door middel van een elevator pitch van drie minuten. Het was nog een uitdaging om de resultaten van twee jaar onderzoek in drie minuten weer te geven, maar dat lukte de teams heel goed! Er werd onder andere verteld met welke probleemstelling en bijbehorende hypotheses het datateam aan de slag was gegaan en welke maatregelen zijn genomen. Datateamleden stelden elkaar kritische vragen als ‘Wat is jullie doelpercentage? Waarom wordt het percentiel tussen de verschillende leerjaren gelijk gesteld?’. Ook werden er vanuit de zaal praktische vragen gesteld over implementatie van de maatregelen en suggesties voor mogelijke maatregelen met elkaar uitgewisseld. Een feest der herkenning voor veel datateams! Opvallend was dat veel datateams halverwege het project de switch hebben gemaakt van het verzamelen van kwantitatieve data naar het verzamelen van (verdiepende) kwalitatieve data. Kwalitatief onderzoek werd gebruikt als een goede aanvulling op data-analyse. ‘Het was erg inspirerend om met de leerlingen in gesprek te gaan en zo nog meer te weten te komen over ons onderwerp, leuk om te doen!’

P:\BMS\elan-ta\Elan-Projects\DataTeam\Foto's en filmpjes\2015 06 25 Ontmoetingsmiddag en afsluiting Carmel 2\20.jpgNa de pauze stond de kennisdeling op het programma, waar de datateamleden met elkaar ervaringen uitwisselden over het werken met de datateam® methode. Vragen als ‘wat heeft het datateam je opgeleverd, waar ben je tegenaan gelopen en hoe ga je volgend schooljaar verder?’ kwamen hierbij aan bod. De aanwezige datateams waren positief over de bewustwording van het gebruik van data en een meer onderzoekende houding die het werken met de datateam® methode heeft opgeleverd. ‘Beslissingen worden nu onderbouwd met data, in plaats van onderbuikgevoelens,’ aldus een datateamlid. Op de scholen is steeds meer de onderwijskundige discussie, aan de hand van data, op gang gekomen. Knelpunten die genoemd werden waren onder andere de tijdsinvestering en de rol van het datateam bij het nemen van maatregelen. Ook het betrekken van collega’s bij het onderzoek bleek soms best lastig te zijn: ‘Werken met data is nog geen schoolcultuur. Het lijkt soms zo te zijn dat het datateam nog een beetje een eilandje is. Dat willen we graag veranderen.’ Voor volgend schooljaar hebben de datateams allerlei plannen: het huidige onderzoek wordt veelal afgemaakt, waarna men graag de methodiek verder in de school wil verspreiden. ‘Wij gaan een nieuw datateam starten, met daarbij een aantal nieuwe mensen en een aantal mensen die al ervaring hebben. Zo proberen we een olievlek te creëren!’ Alle datateams zijn voornemens volgend schooljaar zelfstandig verder te gaan.

P:\BMS\elan-ta\Elan-Projects\DataTeam\Foto's en filmpjes\2015 06 25 Ontmoetingsmiddag en afsluiting Carmel 2\7.jpg

Tot slot werd door promovenda Johanna Ebbeler de voortgang van het onderzoek vanuit de Universiteit Twente gepresenteerd. Hierbij werden de resultaten gepresenteerd vanuit de eerste tranche, op gebied van effecten en de rol van de schoolleider.

Als feestelijke afsluiting van deze middag ontvingen de datateamleden uit de handen van Romain Rijk, voorzitter van CvB Stichting Carmelcollege, een certificaat voor het succesvol deelnemen aan het datateamproject.

Voor meer foto’s van deze middag klik hier.