Succesverhalen Carmel Magazine

De afgelopen vier jaar werkten de Stichting Carmelcollege en de Universiteit Twente samen in het project Datateams. In totaal gingen 19 datateams aan de slag, waarbij onderzoek werd gedaan naar een praktisch probleem op school. Onderwerpen varieerden van tegenvallende examenresultaten tot te veel zittenblijvers en resultaten van de rekentoets.

Veronderstellingen over deze problemen werden meetbaar gemaakt en met behulp van de datateam® methode onderzocht. Zo bleek het aantal zittenblijvers niet te liggen aan de profielkeuze of het verkeerde advies van de basisschool, maar onder andere aan de mate van begeleiding en onduidelijke verwachtingen. Verschillende datateams hebben oorzaken van hun probleem boven tafel gekregen en zijn gericht maatregelen aan het nemen om het probleem op te lossen. Voorbeelden van maatregelen zijn: een verplichte cursus voor leerlingen die in de eerste periode van leerjaar twee op ‘bespreekgeval/zittenblijven’ staan, extra mentoruren voor zittenblijvers en het structureel bespreken van toetsresultaten met de leerling.

Docenten geven aan veel van de datateam® methode geleerd te hebben en nemen daardoor vaker beslissingen op basis van data in plaats van op basis van intuïtie en gevoel. Ook heeft het een positieve uitwerking op de denkwijze van collega’s binnen de school die niet deelnamen aan het datateam. In het Carmel Magazine van september 2015 staat een interview met een aantal datateamleden en de voorzitter van het College van Bestuur. Een mooie doorkijk van vier jaar samenwerken!

Link naar Carmel Magazine – editie september 2015

http://carmel.nl/nieuws/nieuws-en-publicaties/carmel-magazine-65805#.VheH0PntlBc