Succesexpo's School aan Zet

Op de succesexpo’s van School aan Zet in Heerenveen, Enschede, Rotterdam en Eindhoven hebben we verteld over onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen. Vanuit de universiteit hebben we gepresenteerd wat het onderzoek naar effecten van het werken met de datateam®  methode tot nu toe heeft opgeleverd op het gebied van docentprofessionalisering en leerlingresultaten. Vervolgens heeft op elke bijeenkomst een school verteld wat de eigen ervaringen waren met het datateam: wat heeft het de school opgeleverd, wat zijn de uitdagingen en hoe gaat deze school verder met de datateam® methode? Lees de verslagen van Heerenveen en Eindhoven op de website van School aan Zet.