Datateams op Onderwijs Research Dagen

Ieder jaar vinden de Onderwijs Research Dagen plaats. Dit is een conferentie waar Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoekers van hogescholen, universiteiten en praktijkinstellingen resultaten van (praktijk)onderzoek met elkaar delen en bediscussiëren. Dit jaar vindt de ORD van 17 tot en met 19 juni in Leiden plaats.

Mireille Hubers zal tijdens de ORD het datateam® project vertegenwoordigen. Zij presenteert hier haar onderzoek naar kennisdeling: welke kennis delen datateamleden met hun collega’s? En hoe (bijvoorbeeld mondeling of schriftelijk) doen ze dat? Hoe reageren collega’s hier vervolgens op? Wat betekent dit voor de school? Tijdens de presentatie zal zij stilstaan bij de betekenis van haar bevindingen voor de onderwijspraktijk.

Voor meer informatie over de conferentie, het paper en/of de presentatie, neem contact op met Mireille via m.d.hubers@utwente.nl