Project 'Datateams' op Onderwijs Research Dagen

Ieder jaar vinden de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats. Dit is een conferentie waar Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoekers van hogescholen, universiteiten en praktijkinstellingen hun onderzoeksresultaten met elkaar delen. Dit jaar vond de ORD van 17 tot en met 19 juni in Leiden plaats.

ord fotoNet als in voorgaande jaren was Opbrengstgericht werken een veelbesproken onderwerp. Het project ‘Datateams’ was vertegenwoordigd met een bijdrage van Mireille Hubers. Mireille presenteerde een paper over kennisdeling in scholen met een datateam. De resultaten laten zien dat kennisdeling geen vanzelfsprekendheid is en dat sommige scholen hierin beter zijn dan anderen. Met name verbale kennisdeling (bijvoorbeeld het geven van een presentatie in de teamvergadering) bleek effectief te zijn. Voor meer informatie over de conferentie, het paper en/of de presentatie, kunt u contact opnemen met: m.d.hubers@utwente.nl