Datateams ook in Zweden succesvol

Datateams blijken ook in Zweden een veelbelovende methode voor schoolverbetering met behulp van data!

Al in 2012 kwamen medewerkers onderwijs van de Zweedse gemeenten Stockholm en Nacka op bezoek bij de Universiteit Twente en enkele datateams van Stichting Carmelcollege. Ze hadden gehoord over de datateam methode en vroegen zich af of het ook in het Zweedse onderwijssysteem zou passen. Na dit eerste bezoek keerden ze enthousiast terug naar Zweden om daar een eigen pilotproject met vier datateams – in het Zweeds “analysgrupper”- op te zetten. De conclusie van de pilot: ook in Zweden zijn datateams een veelbelovende werkwijze om de kwaliteit van scholen te verbeteren. Docenten gaven onder andere aan dat ze door hun ervaringen in het datateam positiever waren over het gebruik van data om hun eigen onderwijs te verbeteren en dat ze het prettig vonden om via het werken in een datateam een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van de school.

Om datateams in Zweden een nieuwe impuls te geven werden projectleider datateams Kim Schildkamp en datateamcoach Maaike Smit uitgenodigd om drie dagen lang workshops te verzorgen voor schoolleiders, docenten en onderwijsadviseur van verschillende gemeenten. Aan de hand van concrete casussen van datateams in Nederland doorliepen de deelnemers alle acht stappen in sneltreinvaart en kregen ze de eerste onderzoeksresultaten te horen. Verschillende schoolleiders en gemeenten gaven na afloop van de workshops aan de datateam methode in hun organisatie verder te willen brengen. Enkele observaties van deelnemers: “Good systematic and structured method which puts the light on what you can do at school instead of feeling that you are hindered”, “I learned: don’t rush in with solutions” en “How can we stop talking about external data and start analysing our own work?”

In de komende maanden onderzoeken de gemeentes Nacka en Stockholm op welke manier ze de datateam methode verder kunnen brengen in hun gemeenten. Wellicht een mooie gelegenheid om ook in Zweden verder onderzoek te doen naar functioneren en effecten van datateams in een geheel andere context!

Klik hier voor het filmpje dat de Zweedse gemeente Nacka maakte van Maaike en Kim tijdens hun bezoek.