Ministerie OCW lovend over datateam® methode

De datateam® methode wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap regelmatig genoemd als goed voorbeeld als het gaat om het implementeren van opbrengstgericht werken op school. Voor voorbeelden zie:

·

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergaderstukken/2014/06/12/beantwoording-vragen-over-onderwijsverslag-2012-2013

·

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/08/20/kamerbrief-over-rapport-leerwinst-en-toegevoegde-waarde-in-het-voortgezet-onderwijs