Kennismarkt Ministerie OCW: ‘Connecting worlds'

Op 10 maart 2015 geven Kim Schildkamp, Cindy Poortman en Anne Tappel (teamleider Carmelcollege Salland) een presentatie op de kennismarkt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: OCW Kennismarkt 2015 ‘Connecting worlds.’

Op deze middag wordt in 12 verschillende ingegaan op de trends die in de huidige samenleving spelen. Denk hierbij aan personalisering, digitalisering, grensoverstijgende verbindingen, groeiende onvoorspelbaarheid van de arbeidsmarkt en vernieuwing van onderaf. In deze sessies worden presentaties van onderzoekers gecombineerd met reflecties vanuit praktijk en beleid.

Cindy en Kim presenteren de onderzoekresultaten van het datateam project tot nu toe. Anne Tappel zal vanuit de praktijk een voorbeeld geven over het werken met de datateam® methode in de school.

Met de Kennismarkt wil het ministerie de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk versterken op alle beleidsterreinen van OCW. Voorgaande edities waren een groot succes en ook dit jaar zullen we er een mooie middag van maken.

Klik hier voor meer informatie