International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI)

Begin 2015 was een groot deel van het team op het International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) in Cincinnati , VS.

Kim Schildkamp, Etty Schippers, Anne Tappel, Marije Meerdink, Hanadie Leusink, Johanna Ebbeler en Cindy Poortman presenteerden daar het symposium: Data-Based Decision Making: From Policy to Effects on Teacher and Student Learning.

In dit symposium presenteerden we opbrengstgericht werken met de datateam methode vanuit het perspectief van beleid, praktijk en onderzoek. Etty Schippers van het Ministerie van OCW gaf een toelichting op het beleidskader voor OGW in Nederland, met aandacht voor de vraag hoe de datateam projecten hierbinnen passen. Anne Tappel (teamleider Carmel College Salland), Marije Meerdink (coach datateams) en Hanadie Leusink (coach datateams) vertelden hoe het werken in een datateam in de praktijk verloopt: welke uitdagingen worden ervaren en wat levert het in de praktijk op? Johanna Ebbeler presenteerde de onderzoeksbevindingen. Zij ging in op de resultaten wat betreft docentprofessionalisering.

Tot slot reflecteerde Amanda Datnow, een gerenommeerde wetenschapper uit de VS op het gebied van data use, op de bevindingen. Deze discussiant en het publiek hadden bijzondere waardering voor de toelichting vanuit verschillende perspectieven, met niet alleen aandacht voor wat goed gaat, maar ook wat de uitdagingen zijn voor zowel beleid en praktijk als onderzoek.

We kijken terug op een leerzame ervaring en hebben weer nieuwe contacten gelegd voor verder (internationaal) onderzoek naar datagebruik in het onderwijs!