Symposium duurzaamheid van de datateam® methode

Op de ICSEI conferentie in Glasgow (januari 2016) hebben we een symposium georganiseerd over de duurzaamheid van de datateam® methode. Kim Schildkamp gaf een inleiding over de methode en uitleg over duurzaamheid. Vervolgens werd vanuit het beleids-, onderzoeks-, en praktijkperspectief gepresenteerd over de ideeën en ervaringen rondom duurzaamheid van de methode.

Beleid: Etty Schippers van het Ministerie van Onderwijs vertelde over het Nederlandse onderwijssysteem en het beleid van het ministerie wat betreft datagebruik en duurzaamheid op dit gebied. In het kader van schoolverbetering ondersteunt het ministerie niet alleen het werken met en onderzoek naar datateams, maar ook andere typen van professionele ontwikkeling voor zowel docenten als schoolleiders en het nieuwe project rondom de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT).

Onderzoek: Mireille Hubers presenteerde haar onderzoek naar duurzaamheid in termen van organisatieroutines wat betreft datagebruik met de datateam® methode. Hierbij gaat het om zowel routines zoals gedefinieerd vanuit het schoolbeleid, als wat daadwerkelijk in de praktijk aan routines rondom datagebruik plaatsvindt. Hieruit blijkt dat het belangrijk is om vanaf de start van een datateam aandacht te besteden aan duurzaamheid van het werken met de methode.

Praktijk: Anne Tappel van Carmelcollege Salland deelde haar ervaringen met het datateam op haar school en het verder vormgeven van datagebruik op deze school. Zij vertelde over de uitdaging om maatregelen te implementeren, en over hoe haar school verder gaat met datagebruik met twee datateams en een projectleider datagebruik om dit duurzaam vorm te geven. En Christel Wolterinck van Marianum Groenlo presenteerde ook haar ervaringen op Marianum met het datateam en de voortzetting van datagebruik op deze school. In haar school zijn de maatregelen geïmplementeerd en heeft dit bijgedragen aan het oplossen van het probleem. Bovendien is een schoolleider verantwoordelijk gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling op de school, zijn nieuwe datateams gevormd en wil men dat alle secties met data gaan werken.

De discussiant Jan Vanhoof van de Universiteit Antwerpen waardeerde de bijdrage vanuit de verschillende perspectieven. Eén van zijn opmerkingen was de vraag of we duurzaamheid alleen moeten definieren als het verder werken met de methode of ook als voortgaande verandering in data-geïnformeerd werken om schoolverbetering te realiseren. Bovendien is het belangrijk dat datagebruik niet geïsoleerd blijft tot alleen de deelnemers aan het datateam zelf.

Hoewel datagebruik met de datateam® methode tot veelbelovende resultaten leidt, blijkt het lange-termijn, schoolbreed vormgeven van datagebruik nog wel een uitdaging. We kijken er naar uit om hier met verder onderzoek en ondersteuning mee aan de slag te gaan.