Datateams op conferentie AERA

Jaarlijks vindt in de VS de American Educational Research Association (AERA, www.aera.net) conferentie plaats. Dit jaar was dit van 3 tot en met 7 april in Philadelphia. Het thema van de conferentie was: The Power of Education Research for Innovation in Practice and Policy.

Meer dan 13.000 (!) deelnemers, van ruim 60 landen presenteerden en bediscussieerden in meer dan 2400 sessies de stand van zaken in onderwijsonderzoek en –praktijk. Hierdoor was er veel gelegenheid om te leren hoe data-geïnformeerd werken in o.a. de VS en Canada vorm krijgt, tegen welke problemen onderzoekers, schoolleiders en docenten hierbij aan lopen en welke mogelijkheden tot samenwerking er op dit gebied zijn. Het datateamproject was goed vertegenwoordigd met bijdragen van Kim Schildkamp, Johanna Ebbeler, Cindy Poortman en Adam Handelzalts.

Kim presenteerde een bijdrage over haar EU-project ‘Exploring data-based decision making in European Schools’ binnen het symposium ‘Using data to improve schools’. Dit paper zal binnenkort verschijnen in het blad ‘Studies in Educational Evaluation’. Hoewel het de allerlaatste sessie was, zat de zaal behoorlijk vol en waren mensen oprecht geïnteresseerd in het onderzoek, met name in de bevorderende en belemmerende factoren voor opbrengstgericht werken. Cindy presenteerde een bijdrage over de stand van zaken in Nederland op het gebied van data-geïnformeerd werken op basis van onderzoek met behulp van de vragenlijst opbrengstgericht werken en de factoren die daarop van invloed zijn, zoals schoolorganisatiekenmerken. Johanna presenteerde een poster over de eerste effecten van de begeleiding in de Datateam® methode. Hierin waren zo veel mensen geïnteresseerd dat zij gedurende de hele sessie uitleg heeft gegeven en Kim nog moest bijspringen om de geïnteresseerde passanten te woord te staan. Op de foto zien we aan Johanna’s gezicht dat dit helemaal goed ging en ook nog hoe mooi de poster is! Hiermee kunnen we wederom op een inspirerende, succesvolle en aangename conferentie terugkijken.

Voor meer informatie over de conferentie of de papers en/of presentaties neem contact op met: k.schildkamp@utwente.nl