Datateams en de Diagnostische Tussentijdse Toets

Vanaf 1 februari 2015 starten we met een nieuw project: de datateam® methode en de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). De datateam® methode zal worden ingezet voor het effectief gebruiken van formatief toetsen door docenten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, zodat instructie en leren kan worden verbeterd. Hierbij gaan we onder andere gebruik maken van de DTT als vorm van data. De DTT is een adaptieve toets die scholen helpt om een analyse te maken van het vaardigheidsniveau van iedere leerling voor wiskunde, Engels en Nederlands.

In dit project zal er een variant op de methode worden ontwikkeld die binnen een jaar doorlopen kan worden en die toepasbaar is op klasniveau (bijvoorbeeld het verbeteren van de wiskunde prestaties). In september 2015 zal er met zes scholen worden gestart met de eerste pilot m.b.t. de nieuwe variant op de datateam® methode. September 2016 wordt er met een tweede pilot gestart, wederom met zes scholen. Deze scholen worden geselecteerd uit alle DTT pilot scholen.