Vijf datateams van start in Zweden!

Sinds 2012 heeft de Universiteit Twente contact met een aantal Zweedse gemeenten over de mogelijke invoering van de datateam® methode in Zweden. Vorig jaar heeft er in de gemeenten Stockholm en Nacka een pilot-project gedraaid met een aantal datateams (in het Zweeds ‘analysegrupper’), met positieve resultaten tot gevolg. De conclusie van de pilot: ook in Zweden zijn datateams een veelbelovende werkwijze om de kwaliteit van scholen te verbeteren.

Naar aanleiding van de positieve resultaten van de pilot, starten dit schooljaar (2014-2015) vijf scholen uit de gemeente Nacka met een datateam. Voor de aftrap van dit Zweedse project werden Kim Schildkamp (projectleider) en Hanadie Leusink (trainer/begeleider datateams) uitgenodigd in Zweden om een presentatie en workshop over de datateam® methode te komen geven.

Aan de hand van een presentatie werd aan de datateamleden uitleg gegeven over het project, de datateam® methode en de eerste onderzoeksresultaten in Nederland. Vervolgens mochten de datateams zelf aan de slag in een workshop, aan de hand van een concrete casus doorliepen de deelnemers alle acht stappen. Er werd al nagedacht over een goede probleemstelling (stap 1), wat toch nog best lastig bleek te zijn! Opvallend was dat er wat andere problemen naar voren kwamen dan we in Nederland zien. Zo is er een school die aan de slag gaat met de tegenvallende oudertevredenheid op school en een school die ontevreden is over het schoolklimaat. Maar er werden ook problemen als doorstroom en eindexamenresultaten genoemd. Herkenbaar was dat ook in Zweden docenten de neiging hadden om van probleem (bijvoorbeeld ‘te weinig leerlingen behalen hun doelen in het vmbo’) naar oplossing (‘we passen ons curriculum aan’) te springen.

De deelnemers waren enthousiast over de workshop en de presentatie over het Nederlandse onderzoek. ‘Looking forward to get started’, aldus één van de datateamleden. Half september zullen de Zweedse datateams daadwerkelijk van start gaan. Het onderzoeksteam van de Universiteit Twente gaat in samenwerking met de Gemeente Nacka de Zweedse datateams volgen. Wij wensen alle scholen en hun begeleider Henrik veel succes toe en zijn benieuwd naar de eerste Zweedse resultaten!

P:\GW\ELAN-TA\Elan-Projects\DataTeam\Foto's\2014 09 11 Workshop en presentatie Zweden (Nacka)\foto 2.JPG