Feestelijke afsluiting eerste tranche datateams in Deventer

Feestelijke afsluiting eerste tranche datateams Carmel

Tien teams van acht verschillende Carmelscholen hebben het afgelopen anderhalf jaar deelgenomen aan het UT- en Carmelproject ‘Datateams’. De eerste tranche rondt einde van dit schooljaar af. Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan, is er op 20 juni 2013 een afsluitende ontmoetingsmiddag gepland. De middag heeft een feestelijk tintje, waarbij alle leden van de eerste tranche een certificaat van deelname krijgen uitgereikt.

Tijdens deze middag presenteren de tien teams van Carmel de resultaten van hun onderzoek en vertellen zij over hun ervaringen. De teams zijn aan de hand van de DATATEAM® methode aan de slag gegaan met het onderzoeken van een eigen gekozen probleem, variërend van tegenvallende examenresultaten tot te veel zittenblijvers. Veronderstellingen die over deze problemen in de school aanwezig waren zijn meetbaar gemaakt en met behulp van data onderzocht (e.g. opbrengstgericht werken). Hierbij kregen scholen ondersteuning van de Universiteit Twente. Heel wat mythes zijn op deze wijze ontkracht. Er doubleren niet meer jongens dan meisjes, de adviezen van basisscholen bleken vaak wel goed aan te sluiten bij het niveau van de leerling en de toenemende taligheid van wiskunde bleek niet de daling van rapportcijfers in de brugklas te veroorzaken. Voor vele echte eyeopeners!

Verschillende teams hebben inmiddels oorzaken van hun probleem boven tafel gekregen en kunnen nu gericht maatregelen nemen om het probleem op te lossen en het onderwijs te verbeteren. Voorbeelden van maatregelen betreffen extra mentoruren voor zittenblijvers, het verbeteren van de doorlopende leerlijn, strenger absentiebeleid en meer maatwerk in de klas. Docenten geven aan veel van de DATATEAM® methode geleerd te hebben en nemen steeds vaker beslissingen op basis van data in plaats van op basis van intuïtie en gevoel.

Op donderdag 20 juni komen de teams bij elkaar om de resultaten van hun onderzoek te presenteren en ervaringen te delen. De ontmoetingsmiddag vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur bij het Etty Hillesum Lyceum, locatie Het Vlier in Deventer. Interesse om deze middag bij te wonen? Maak je aanwezigheid uiterlijk 17 juni a.s. kenbaar bij Hanadie Leusink via h.leusink@utwente.nl. Vermeld hierbij ook het aantal personen waarmee je aanwezig bent. Het belooft een boeiende middag te worden waar verschillende scholen samenkomen en opgedane kennis met elkaar gaan delen.

Klik hier voor het persbericht over de afsluiting eerste tranche teams van Carmel.