Datateams Carmel 2 volgen cursus data-analyse

Data-analyse (stap 5) is een belangrijke activiteit binnen het stappenplan van de datateams. Tegelijkertijd kan het een behoorlijke uitdaging zijn om wijs te worden uit de data. Hoe kun je de verzamelde data het beste weergeven en analyseren om conclusies te kunnen trekken? De ervaring leert dat hierover veel vragen zijn bij datateams. Om datateamleden extra te ondersteunen hierin wordt de cursus data-analyse aangeboden door het projectteam van de Universiteit Twente. In november (deel 1) en februari (deel 2) waren er diverse mogelijkheden gepland voor datateamleden van de tweede tranche van Stichting Carmelcollege om deel te nemen aan deze onderdompeling in de wereld van de data-analyse.

De cursus data-analyse bestond uit twee delen. In het eerste deel hebben datateamleden kennis gemaakt met weergeven van data en de eerste, samenvattende analyses die betrekking hebben op de probleemstelling en hypothese. Dit wordt ook wel beschrijvende data-analyse genoemd.

In deel 2 werd verder gegaan met verklarende data-analyse voor het trekken van conclusies over de gestelde hypothese. Hierbij kwamen mogelijke technieken om bijvoorbeeld verschillen tussen groepen leerlingen vast te stellen en samenhang in de data te onderzoeken aan bod.

De gehele cursus had een toepassingsgericht karakter. Er werden relevante voorbeelden besproken die erg herkenbaar waren voor de datateams. Bovendien was er veel gelegenheid om de analyses zelf aan een pc uit te proberen onder begeleiding van de cursusleiders. ‘Erg leerzaam: eerst theorie en dan zelf toepassen. Oefenen is het echte leren’, aldus een enthousiaste cursist. Er werd in het praktijkgedeelte uitleg gegeven over Excel als hulpmiddel voor het weergeven en analyseren van data, iets wat veel cursisten als zeer positief ervaarden. ‘Zeer praktisch en toepasbaar in de praktijk’. Als naslagwerk ontvingen alle deelnemers een reader.

De uitdaging is nu om te oefenen met de opgedane kennis, zodat deze ook gebruikt kan worden in de datateams. Hier zal de komende tijd in de bijeenkomsten van de datateams hard aan gewerkt worden!