Conferentie groot succes!

De basis op orde, de lat omhoog!’ Met deze pakkende uitspraak opende dagvoorzitter Romain Rijk de conferentie ‘Opbrengstgericht werken in datateams’. Deze conferentie werd georganiseerd door de Universiteit Twente in samenwerking met de Stichting Carmelcollege, Ministerie van OCW en de VO-raad. In de Grolsch Veste te Enschede kwamen ruim 140 docenten, schoolleiders, beleidsmedewerkers, adviseurs en andere belangstellenden bijeen. Gedurende deze dag gingen zij uitgebreid met elkaar in gesprek over de toepassing van opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs.

P:\GW\CenO\Shared\Projects\DataTeam\Conferentie 15 november 2012\Foto's\DC_246.jpgHet ochtendprogramma stond in het teken van de koppeling tussen wetenschap en praktijk. De zeer gerenommeerde onderzoeker uit Nieuw Zeeland, Prof. Dr. Helen Timperley verzorgde de eerste lezing, genaamd 'Realizing the power of data in professional learning'. Drie vragen stonden hierbij centraal: ‘Where are we going, how are we doing, where to next?’ De vraag wat leerlingen nodig hebben is het uitgangspunt voor professionele ontwikkeling van docenten. Vervolgens sprak Dr. Lorna Earl uit Canada, de grondlegger van de datateammethode, inspirerende woorden over datagebruik voor schoolverbetering. Belangrijke boodschap hierbij was: ‘You don’t get changes in practice without learning.’ Dr. Kim Schildkamp, projectleider van het datateamproject, sloot het ochtendprogramma af met haar lezing over praktijkvoorbeelden en de eerste onderzoeksresultaten van de datateammethode. Heel herkenbaar voor de aanwezige datateams!

P:\GW\CenO\Shared\Projects\DataTeam\Conferentie 15 november 2012\Foto's\DC_221.jpgNa een welverdiende lunch, met volop mogelijkheid om te netwerken, stond er een middag vol workshops op het programma. Men kon bijvoorbeeld ervaren hoe het is om in een datateam te werken, in de workshop ‘Simulatie werken in een datateam’. Hierin werd in ‘fast forward’ de datateamprocedure doorlopen en aan de hand van een aantal opdrachten gesnuffeld aan de methode. Deelnemers ervaarden deze simulatie als ‘leuk en goed om zelf te ervaren hoe complex het eigenlijk is’. Verder kon men meer te weten komen over ‘Datateams en de ambities uit het Bestuursakkoord OCW – VO-raad’ in de presentatie van Peter Lucas. De sprekers van het ochtendprogramma waagden zich aan een speeddate sessie om zoveel mogelijk vragen van groepjes deelnemers te beantwoorden en te discussiëren over datagebruik op scholen. Dit leverde zeer interessante gesprekken op, waarbij zowel de deelnemers als de sprekers met waardevolle informatie naar huis gingen.

De aanwezige leden van een datateam hebben ten slotte allemaal deelgenomen aan de workshop ‘kennisuitwisseling’. Een actieve workshop waarbij de deelnemers zelf een vraag formuleerden waarop zij graag antwoord wilden hebben, bijvoorbeeld ‘Hoe betrek ik mijn collega’s op school bij het datateam?’ en ‘Hoe wordt de opgedane kennis in het datateam gebruikt buiten het datateam?’. In dit uur hebben de deelnemers veel kennis uitgewisseld en elkaar tips gegeven over het werken in een datateam. Deze workshop was ‘een feest van herkenning’. Er werden naar eigen zeggen veel tips en tricks opgedaan om in het eigen datateam mee aan de slag te gaan.

Rond de klok van 17.00 uur sloot dagvoorzitter Romain Rijk de conferentie af door een aantal mensen hun bevindingen te laten vertellen: ‘Het was een leuke, zinvolle en inspirerende dag’ was daarbij een mooie afsluiter. Tevens bleek dat de inbedding en duurzaamheid van het project ‘datateams’ de komende tijd veel aandacht moet krijgen, om te zorgen dat deze werkwijze structureel wordt ingebed in onderwijsorganisaties. Een duidelijk aandachtspunt! Al met al kan worden teruggekeken op een zeer succesvolle, geslaagde eerste editie van de conferentie ‘Opbrengstgericht werken in datateams’.