Opnieuw tien Carmel-scholen gestart!

Met het project ‘Datateams’ hebben de Universiteit Twente en Stichting Carmelcollege een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar. Het doel van het project is scholen te ondersteunen om opbrengstgericht werken in de praktijk toe te passen, door middel van het werken volgens de datateam methode. Tegelijkertijd doet de UT onderzoek naar de effecten hiervan.

De eerste tranche van teams die met de datateam methode hebben gewerkt is inmiddels afgerond, deze teams zullen nu zonder begeleiding verder gaan. In het voorjaar van 2013 is de oproep gedaan voor deelname aan de tweede tranche van het project ‘Datateams’.

Op de volgende tien scholen zijn in september 2013 teams gestart:

School

Globaal thema/onderwerp

Augustinianum Eindhoven

Afstroom onderbouw

Carmelcollege Gouda

Determinatie 2e leerjaar

Het Hooghuis TBL

Eindexamenresultaten Nederlands

Carmelcollege Salland Raalte

Afstroom havo/gt

EHL de Boerhaave en het Stormink

Doorstroom onderbouw

Sg. Marianum Groenlo

Rekenbeleid

Pius X College van Renneslaan

Examenresultaten Zorg en Welzijn

Sg. Carmel Hengelo Twickel Grundel vmbo

Doorstroom

TCC Losser

Efficiency onderwijsontwikkeling

Sg. Carmel Hengelo Grundel Lyceum

Examenresultaten havo/vwo

Deze 10 teams krijgen tot einde schooljaar 2014-2015 intensieve begeleiding vanuit de UT. De datateam-trainer voor alle scholen van de Stichting Carmelcollege is Hanadie Leusink (h.leusink@utwente.nl).