Ontmoetingsmiddag: delen van kennis en ervaringen

P:\GW\CenO\Shared\Projects\DataTeam\Project OCW\Ontmoetingsmiddag\Ontmoetingsmiddag 03 10 2013\foto's\2013-10-03 15.55.32.jpgDonderdag 3 oktober kwamen bij CSG Reggesteyn in Nijverdal 10 teams die volgens de DATATEAM® methode werken bijeen. Doel van deze middag was ten eerste het presenteren van de resultaten tot nu toe en ten tweede het delen van ervaringen over het werken in deze teams.

Ongeveer 35 docenten, schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers waren naar Nijverdal gekomen. Na een eerste kennismaking met elkaar onder het genot van een kopje koffie, begon het programma. Marije Meerdink, trainer/coach van de teams vanuit de Universiteit Twente, opende het programma. Hierna volgde presentaties van de aanwezige teams. Allen hadden de opdracht gekregen hun bevindingen op een rij te zetten en deze aan elkaar te presenteren. Heel herkenbaar voor de meeste aanwezigen! Het onderwerp ‘doorstroom’ is een onderwerp waar veel teams volgens de DATATEAM® methode onderzoek naar doen. Verder werd er vaak genoemd dat veronderstellingen die teams hadden over de oorzaak van een probleem ‘totaal niet waar bleken te zijn’, een echte eyeopener! Zo ontdekte een school dat zittenblijvers doorgaans niet met een lagere cito-score de school binnen waren gekomen en vond een andere school geen verschil tussen jongens en meisjes als het gaat om zittenblijven. Een aantal scholen gaat nu verder met kwalitatief onderzoek, nadat een aantal hypotheses zijn verworpen. ‘Nu doen we kwalitatief onderzoek, door interviews bij leerlingen te houden. Dat is pas echt moeilijk!’ aldus een enthousiaste docent.

P:\GW\CenO\Shared\Projects\DataTeam\Project OCW\Ontmoetingsmiddag\Ontmoetingsmiddag 03 10 2013\foto's\2013-10-03 14.00.08.jpgNaast het presenteren van de resultaten was er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het werken in een team volgens de DATATEAM® methode. Vele interessante gesprekken over hypotheses, communicatie met overige collega’s en data-analyse zijn voorbij gekomen. ‘Leuk om eens bij een ander team in de keuken te kijken’, was een veel gehoorde uitspraak.

Ter afsluiting van deze geslaagde ontmoetingsmiddag namen Adam Handelzalts, co-projectleider van het project ‘Datateams’, en Etty Schippers van het Ministerie van OCW, het woord. Beiden gaven aan met veel plezier en interesse de middag bijgewoond te hebben. Zij spraken waardering uit voor het enthousiasme, harde werken en de prachtige onderzoeken in de school.