Datateams op studiedag Mbo Taalcoach Academie

Project ‘Datateams’ op studiedag Mbo Taalcoach Academie

Op 9 juni vond de derde studiedag van de Mbo Taalcoach Academie plaats. De Mbo Taalcoach Academie is opgericht in 2008 door het ITTA - Universiteit van Amsterdam en het Steunpunt Taal en Rekenen Mbo, om de uitwisseling en deskundigheidsbevordering mogelijk te maken en professionalisering van taalcoaches te waarborgen. De Mbo Taalcoach Academie organiseert drie studiedagen per schooljaar. Op de laatste studiedag van dit schooljaar was het project ‘Datateams’ uitgenodigd om een presentatie en workshop te verzorgen.

http://www.mbotaalcoach.nl/upload/resize/175x130/images/presentatie_zaal.jpgIn de ochtend heeft Kim Schildkamp een presentatie gegeven voor ongeveer over de DATATEAM® methode, voorbeelden uit de praktijk en toepassingen van datateams binnen het Mbo. In de middag hebben Hanadie Leusink en Marije Meerdink een workshop verzorgd, waarbij deelnemers konden proeven aan het werken met de DATATEAM® methode. In fictieve teams hebben de deelnemers gewerkt aan het formuleren van een hypothese bij het probleem ‘tegenvallende examenresultaten Nederlands’. Vervolgens hebben zij bijbehornde data bekeken en hierbij een conclusie getrokken. Zowel de presentatie als de workshop gaven veel stof tot nadenken over de mogelijkheden van DATATEAM® methode binnen het Mbo, een mooi toekomstperspectief!