Datateams op Congres Schooleffectiviteit en – verbetering in Indonesië

Van 2 tot 7 januari 2014 werd het 27e International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) gehouden (www.icsei.net). Deze jaarlijkse conferentie vond deze keer plaats in Yogyakarta, Indonesië. Het thema van de conferentie was: Redefining Education, Learning, and Teaching in the 21st Century: The Past, Present and Future of Sustainable School Effectiveness. Meer dan 300 deelnemers uit meer dan 30 landen over de hele wereld namen aan de conferentie deel.

Inspirerende keynote-sprekers zoals David Reynolds (University of Southampton) en Alma Harris (Institute of Education, London) presenteerden hun inzichten uit onderzoek over schooleffectiviteit en schoolverbetering en gingen in op welke belangrijke taken voor zowel onderzoek als praktijk de komende jaren van belang zijn. De ICSEI is een conferentie voor zowel onderzoekers als beleidsmakers en praktijk, waardoor er ook gelegenheid was om vanuit deze drie perspectieven in discussie te gaan. Niet alleen de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid, maar zeker ook de samenwerking tussen scholen werd voor de toekomst als cruciaal beschouwd.

Met het datateamproject hebben we twee internationale symposia over opbrengstgericht werken en datagebruik georganiseerd binnen deze conferentie, met bijdragen over het proces van het werken met de datateam® methode en de (voorlopige) resultaten hiervan. De andere bijdragen in de symposia werden geleverd door onderzoekers uit onder andere de Verenigde Staten, Engeland en Vlaanderen.

We kregen enthousiaste reacties op de presentaties over het onderzoek naar de datateam® methode. Sam Stringfield, een van de bekendste onderzoekers op het gebied van schooleffectiviteit en schoolverbetering, heeft alle bijdragen van de twee symposia uitgenodigd om te verschijnen in een special issue van het wetenschappelijke tijdschrift Journal for Students Placed at Risk. Hiermee kunnen we op een inspirerende, succesvolle en aangename conferentie terugkijken!

Voor meer informatie over de conferentie of de papers en/of presentaties neem contact op met: k.schildkamp@utwente.nl

C:\Users\MeerdinkMA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GMAA9EEV\board.jpgC:\Users\MeerdinkMA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GMAA9EEV\KS-BoardPicture (2).jpg