Voorlichting op locatie: SkoelTwente – 10 februari 2008

De eerste kennismakingsbijeenkomst van een groep leerlingen en ouders/familie met Surinaams Hindoestaanse achtergrond aan de Universiteit Twente stond in het teken van sfeer proeven.
Als vervolg hierop hebben twee studenten van Technische Geneeskunde (TG) een voorlichting op locatie gegeven tijdens één van de wekelijkse zondagochtendbijeenkomsten van een Surinaams Hindoestaanse groep leerlingen en ouders van SkoelTwente (www.skoeltwente.nl).

De door de studenten gegeven voorlichting had een tweeledig doel. Ten eerste om duidelijk te maken wat de Universiteit Twente voor een universiteit is en wat voor een soort onderwijs daar gegeven wordt, welke studies je er kunt volgen, welke ondersteunende faciliteiten de student geboden wordt en hoe je daar gebruik van kunt maken en hoe het leven van een student er uit ziet: studeren, wonen en vrije tijd. De studenten vertelden met veel enthousiasme over hun eigen interesses, drijfveren en studie-ervaring en met welk perspectief zij de toekomst tegemoet zien.

Ten tweede is de voorlichting gegeven ter voorbereiding op het bezoek aan een practicumomgeving: het skillslab van Technische Geneeskunde (Experimental Centre of Technical Medicine). Uitgebreid en met behulp van beeldmateriaal gaven de studenten een opsomming en uitleg van vaardigheden die een TG-student in het Experimental Centre kan trainen, vaardigheden die zij nodig hebben in hun toekomstige baan. Tijdens het bezoek aan een practicumomgeving van de UT gaan de leerlingen en hun ouders zelf aan de slag gaan met de apparatuur van het Experimental Centre.

Foto’s zijn hier te vinden.