Kennismakingstraject UT

De Universiteit Twente voelt zich betrokken bij haar omgeving en probeert mensen uit die omgeving te betrekken bij de universiteit. Voor veel mensen uit de regio van niet-westerse afkomst is de wereld van de universiteit toch nog wat onbekend. Voor leerlingen uit deze groep is het niet altijd een vanzelfsprekendheid te kiezen voor hoger onderwijs. Het is van belang om bij deze leerlingen, die veelal uit een niet-academische omgeving komen, een academische oriëntatie en aspiratie te ontwikkelen. Daarom wil de UT graag een relatie opbouwen met specifieke groepen uit de omgeving door hen uit te nodigen kennis te komen maken met de universitaire campus. Met de activiteiten binnen het kennismakingstraject hopen we de afstand tussen UT en groepen uit de Twentse bevolking te verkleinen en daarmee de toegankelijkheid van de UT voor talenten uit die doelgroep te vergroten.