Welkom bij Stimulering Twents Talent

Stimulering Twents Talent

Het Stimulering Twents Talent van de Universiteit Twente is een diversiteitsproject.

Dit project is er op gericht mensen met een niet-westerse achtergrond te laten kennismaken met de Universiteit Twente en vooral jonge studietalenten uit de regio te motiveren om te excelleren in het hoger onderwijs.

Dit project is eind 2008 afgerond.